استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟

-در بسیاری از ساختمان های فولادی در حال ساخت ، یا ساخته شده ، شاهد استفاده از تیرهای لانه زنبوری در دهانه های مهاربندی همگرا یا واگرا هستیم . ایا استفاده از تیرهای زنبوری در دهانه های مهاربندی شده مجاز است ؟ در این نوشته به این سوال پاسخ داده شده است .

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهار بندی

-متاسفانه در خیلی از ساختمان های فولادی در حال اجرا با سیستم مهاربندی واگرا از یک تیر لانه زنبوری به عنوان تیر پیوند استفاده می گردد.که به هیچ وجه جوابگوی ضوابط طراحی در خصوص جاری شدن برش جان تیر پیوند نمی باشد.

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (7)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (6)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (5)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (4)

به طور کلی در طراحی مهاربندهای همگرا و واگرا، تعبیه سوراخ های متوالی،در جان تیر دهانه مهاربندی شده ، تیرهای حد فاصل مهاربندهای طبقات بالا و پایین مجاز نیست.

در صورت تعبیه سوراخ دسترسی، در جان تیر اطراف آن باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت خمشی،برشی و محوری تیر در مقطع سوراخ دار، کمتر از مقاومت مقطع کامل تیر نباشد.

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (2)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (3)

از انجایی که این تیرها شرایط مقاطع فشرده را ندارند در قابهایی که تیرها لازم است فشرده یا فشرده لرزه ای باشند طبیعتا استفاده از این مقاطع مجاز نیست.

به طور  کلی مطابق مبحث دهم، استفاده از تیرهای لانه زنبوری در قاب هایی که نقش باربر جانبی را دارند، ممنوع است. (مثل قاب های خمشی یا دهانه های بادبندی شده)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (10)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (11)

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (9)

– اما تیرهای فرعی و کش ها در دهانه های غیر بادبندی ،صرفاً نقش باربری ثقلی دارند و استفاده از تیرهای لانه زنبوری در آن ها بلا مانع است.

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟ (8)

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط