عملکرد پی ها در هنگام زلزله

غالبا پی ها در ساختگاههایی که پتانسیل جابجایی زمین در اثر گسلش، زمین لغزش یا روانگرایی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند؛گسلها در مواقعی که نیروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمین بیش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آیند. ادامۀ مطلب

چه زمانی از فونداسیون گسترده استفاده میکنیم ؟

پی منفرد ، پی نواری و پی گسترده . سه نوع فونداسیونی که در حال حاضر در ساختمان سازی ها از آن ها استفاده میکنیم . سوال این جاست که چه زمانی از پی های گسترده استفاده میشود ؟ در این نوشته به این سوال پاسخ داده شده است .

ادامۀ مطلب

چهار حالت اتصال شناژ به پی منفرد

استفاده از پی های منفرد در فونداسیون ها بسیار رایج می باشد. در بیشتر ساختمان های کوتاه و یا ساختمان های صنعتی (سوله ها و خرپاها) از پی منفرد استفاده می شود. در برخی موارد نیز پی های نواری و یا گسترده یک ساختمان به صورت جدا از هم طراحی می شوند. در هر حالت در صورت جدا بودن پی های یک ساختمان امکان حرکت نسبی پی ها نسبت به یکدیگر وجود دارد که این امر در زلزله رفتار نامناسبی در سازه ایجاد خواهد کرد. به عبارتی در صورت جدا بودن پی ها از هم امکان حرکت نسبی آنها در زمان زلزله در جهات مختلف وجود داشته و سازه در قسمت اتصال به زمین به صورت پیوسته عمل نخواهد کرد. ادامۀ مطلب

پی سازی با سنگ لاشه

در مناطقی که سنگ فراوان است ( مانند مناطق کوهستانی یا مسیر رودخانه ها یا آبرفت ها که قطعات سنگ غلتان روی یکدیگر در مسیر انباشته می شود ) ، سنگ ها جمع آوری شده و در پی سازی سنگی برای ساختمان های سنتی ، مانند ساختمان های خشتی ، آجری ، چوبی بخصوص ساختمان های سنگی مصرف می شود. بطور کلی سنگ هایی که در پی سازی بکار می روند ، یا سنگ های مدور هستند که اصطلاحاً به سنگ های رودخانه ای معروفند ، و یا سنگ هایی که از انفجار کوه به دست آمده اند. در ضمن سنگ های لایه ای که در اثر نشست آب در درز سنگ های کوه و در نتیجه یخ زدن از کوه جدا شده اند ، نیز در این موارد کاربرد دارند ادامۀ مطلب

گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا به پایین Top/down

تصور اینکه شما اول اقدام به احداث ساختمان بکنید بعد برای ساخت طبقات منفی ، زیر آن را خالی کنید ، شاید در ابتدا غیرعلمی به نظر برسد . اما امروزه روش گودبرداری و اجرای سازه از بالا به پایین ، بسیار ایمن تر و اجرایی تر از گودبرداری های معمول بوده و مورد استقبال مهندسین واقع شده است . در این نوشته با این تکنولوژی بیشتر آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب