از زلزله چه می دانید؟

 حالت خاصی از تغییر شکل توده های سنگی است که در آن پدیده های گسیختگی در مقیاس متفاوت رخ می دهد یا هر نوع لرزش زمین در اثر عبور امواج لرزه ای زلزله است. عامل ایجاد مواج لرزه ای، پاسخ زمین به انرژی های اندوخته است. در ادامه با مشخصات زلزله، انواع امواج و سایر پارامترهای مرتبط با زلزله بیشتر آشنا خواهید شد. ادامۀ مطلب

انواع امواج زلزله

 امواج زمین لرزه با توجه به حرکتشان در داخل یا سطح زمین به دو دسته تقسیم میشوند: امواج داخلی یا پیکری.
دسته ای از امواح لرزه ای هستند که در درون زمین حرکت کرده و در تمامی جهات منتشر میشوند و با سرعتی بیش از موجهای سطحی حرکت می نمایند. امواج داخلی نیز به دو گروه امواج طولی یا اولیه و امواج عرضی یا ثانویه قابل تقسیم هستند. ادامۀ مطلب

عملکرد پی ها در هنگام زلزله

غالبا پی ها در ساختگاههایی که پتانسیل جابجایی زمین در اثر گسلش، زمین لغزش یا روانگرایی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند؛گسلها در مواقعی که نیروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمین بیش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آیند. ادامۀ مطلب

قوطی روغن در داخل بتن

در تایوان پس از وقوع یک زلزله ، نسبتا شدید فقط یک ساختمان بلند مرتبه سقوط میکند . ساختمانی که در دل سازه بتنی اش قوطی های روغن پیدا می شود . سازندگان این ساختمان 17 طبقه ، دست هر چه بساز و بفروش هست را از پشت بسته اند !

ادامۀ مطلب