داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری

-در محل اتصال یک تیر فرعی به یک تیر لانه زنبوری ، باید در محل اتصال ، جان تیرآهن لانه زنبوری شده به وسیله ورق تقویت شود . حال اگر  یک سقف کامپوزیت با پل های زنبوری شکل داشته باشیم که چندین تیر فرعی با فاصله خیلی کم باید به یک پل زنبوری اتصال پیدا کنند ، داستان این همه اتصال و ورق تقویت به چه صورتی خواهد بود ؟ نمونه های اجرا شده حکایت از یک داستان تلخ اجرایی دارد !

ادامۀ مطلب

استفاده از تیر زنبوری در دهانه مهاربندی مجاز است ؟

-در بسیاری از ساختمان های فولادی در حال ساخت ، یا ساخته شده ، شاهد استفاده از تیرهای لانه زنبوری در دهانه های مهاربندی همگرا یا واگرا هستیم . ایا استفاده از تیرهای زنبوری در دهانه های مهاربندی شده مجاز است ؟ در این نوشته به این سوال پاسخ داده شده است .

ادامۀ مطلب

چرا تیر را زنبوری میکنیم ؟

دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل این تیرها پس از عملیات ساخت است . این گونه تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی (در جان) هستند که به لانه ی زنبور شبیه است؛ به همین سبب، به این تیرها تیر لانه زنبوری می گویند. در این نوشته با چرایی زنبوری کردن  تیرها آشنا می شویم :

ادامۀ مطلب

مشکل اتصال گیردار تیر I شکل به ستون دوبل چیست ؟

-درکشور ایران به دلیل کمبود مقاطع مناسب از قبیل نیمرخ های بال پهن برای ساخت ستون، استفاده از ستونهای دوبل بسیار متداول است . در اتصالات گیردار تیرهای I شکل به ستون های دوبل IPE یک مشکل اساسی وجود دارد که در فرض گیردار بودن این اتصال ، تردید بسیاری ایجاد میکند . در این نوشته با این مشکل آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب

صفحات کناری Side Plate چیست ؟

-صفحات کناری, صفحاتی است که در اتصالات گیردار تیر به ستون به صورت موازی با جان تیردر دو طرف بال های تیر قرار گرفته ، و از طرفی به بال تیر و از طرفی به ستون جوش می شوند. در ادامه با این اتصالات نوین بیشتر آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب

ستون درختی ؛ راه رهایی از شر جوش ورق کله گاوی !

در اتصالات معمول گیردار ورق زیرسری در کارخانه به ستون جوش شده و جوش ورق روسری در کارگاه انجام میشود  . اتصال ستون درختی راهی است برای رهایی پیدا کردن از شر جوش نفوذی پر درد سر ورق کله گاوی در کارگاه . در ادامه با ستون درختی بیشتر آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب

اشتباه رایج در تشخیص وصله فلنجی از اتصال گیردار فلنجی

-در ستون های درختی ، ما یک نوع وصله فلنجی تیر به تیر داریم و در اتصالات گیردار تیر به ستون ، یک نوع اتصال گیردار فلنجی وجود دارد ، که در یک اشتباه رایج ، هر دو نوع این اتصال ، یک نوع یکسان در نظر گرفته میشود . در ادامه در مورد این اشتباه بیشتر توضیح داده میشود .

ادامۀ مطلب

7 ویژگی مهاربند کمانش تاب BRB

مهاربند کمانش تاب Buckling restrained braces)BRB )جایگزین مناسب برای دیواربرشی بتنی و دیگر سیستم های باربر جانبی در ساختمان می باشد.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب