طبقه نرم چیست ؟

وجود طبقه نرم یکی از معایب بسیار متداول در ساختمان ها می باشد. عیب بزرگی که باعث تخریب های بسیاری در زلزله کرمانشاه گردید . در این مطلب با این پدیده بیشتر آشنا میشویم .

طبقه نرم چیست ؟ (3)a

  • تعریف طبقه نرم و خیلی نرم :

مطابق آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش چهارم )،  طبقه ای که سختی جانبی آن کمتر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از 80 درصد متوسط سختی سه طبقه روی خود باشد، “طبقه نرم “و همچنین طبقه ای که سختی جانبی آن کمتر از 60 درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از 70 درصد متوسط سختی سه طبقه روی خود باشد، “طبقه خیلی نرم” نامیده می شود.

طبقه نرم چیست ؟ (7)a

طبقه نرم چیست ؟ (4)a

  • مشخصه اصلی طبقه نرم :

یکی از مشخصه های اصلی طبقه نرم ناپیوستگی در استحکام یا سختی است که در اتصالات ایجاد می شود.

طبقه نرم چیست ؟ (8)a

این ناپیوستگی بدین سبب ایجاد می شود که هرچه طبقه نرم ساختمان ، استحکام کمتر و یا انعطا ف پذیری بیشتری داشته باشد، تغییر شکل های بیشتری در آن ایجاد می شود که به نوبه خود به تمرکز نیروها در اتصالات می انجامد.طبقه نرم چیست ؟ (5)a

طبقه نرم چیست ؟ (10)a

طبقه نرم چیست ؟ (6)a

  • عوامل به وجود آمدن طبقه نرم :

متداول ترین علت به وجود آمدن طبقه نرم اختلاف سختی جانبی طبقه فوقانی و تحتانی سازه می باشد  ولی علاو ه بر انعطاف پذیری زیاد طبقات تحتانی، ناپیوستگی در مسیرهای بارثقلی و جانبی و همچنین وجود طبقات فوقانی سنگین نیز از عوامل به وجود آمدن طبقه نرم می باشد.

طبقه نرم چیست ؟ (9)a

طبقه نرم چیست ؟ (11)a

مطالب مشابه :

پاورپوینت همه چیز در مورد طبقه نرم

پاورپوینت رابطه میانقاب ها و طبقه نرم

پاورپوینت طبقه نرم چیست ؟

پاورپوینت بررسی جامع انواع نامنظمی در پلان و ارتفاع

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین عرب

کارشناس مهندسی عمران - دارای پروانه اجرا و نظارت از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - علاقه مند به شعر ، سینما و ادبیات -