سقوط جان پناه

-یکی از مشکلاتی که در زلزله بم مشاهده شد, ساختمانهایی بودند که با رعایت قوانین آیین نامه ها آسیب سازه ای ندیدند اما به دلیل عدم رعایت برخی بندها, برای ساکنین و دیگر افراد خطر آفرین بوده اند. از جمله این موارد میتوان ریزش جان پناه ها را نام برد که با وجود سالم ماندن ساختمان اما در موارد متعددی جانپناه به خیابان ریزش کرده که میتواند خطر بسیار جدی را برای افراد در هنگام خروج از ساختمان و یا گذر از خیابان بوجود آورد.

این قسمت از گزارش تصویری دکتر اکبر واثقی – مهندس محمد جواد جبار زاده و مهندس محید شریف از بم برگرفته شده است:
photo_2016-09-13_06-39-37

سقوط جانپناه به علت ضخامت کم دیوار و عدم اتصال مناسب به کف طبقه.

photo_2016-09-13_06-39-42

طبق استاندارد ۲۸۰۰ برای ارتفاع ۵۰ سانتی متر ضخامت ۱۰ و برای ارتفاع ۹۰ سانتی متر ضخامت ۲۰ باید منظور گردد.برای حالت فوق ضخامت دیوار جانپناه ۱۰ سانتی متر و ضخامت دیوار نمای متصل به جانپناه نیز ۱۰ سانتی متر است ارتفاع این جانپناه ۷۰ سانتی متر میباشد.

photo_2016-09-13_06-39-44

photo_2016-09-13_06-39-46

photo_2016-09-13_06-39-49

photo_2016-09-13_06-39-51

مطالب مشابه :

پاورپوینت تخریب سازه های بنایی با شناژ بتنی در بم

پاورپوینت نمونه اجرای درست ساختمان با مصالح بنایی

پاورپوینت  زلزله شهر بم

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی