بتن سوخته چیست ؟

اگر در هوای گرم بتن ریزی می کنیم باید سعی کنیم که حداقل تا چند روز بعد از ریختن بتن انرا مرطوب نگه داریم زیرا در غیر اینصورت آب بتن به سرعت تبخیر شده وبتن سخت نمیگردد. به این نوع بتن که در اثر نرسیدن اب سخت نشده است بتن سوخته میگویند.

 • نشانه های بتن سوخته :

-از نشانه های بتن سوخته این است که بتن حتی با فشار دست راحت خرد میشود.

-در صورت مشاهده چنین وضعی قطعه ریخته شده باید جمع اوری شود و مجددا بتن ریخته شود

-هوای گرم آثاری به شرح زیر بر روی بتن خواهد داشت:

 • افزایش میزان آب مورد نیاز
 • کاهش اسلامپ
 • زیاد شدن سرعت سخت شدن بتن
 • افزایش احتمال ترک‌های خمیری در بتن
 • بروز اشکال در کنترل میزان هوای بتن
 • کاهش دوام بتن در صورت عدم رعایت ملاحظات فنی
 • عدم امکان دستیابی به سطوح یکنواخت

بتن سوخته (7)

-تعریف هوای گرم طبق ACI 305 :

بتن سوخته (2)

بتن سوخته (3)

-شرایط هوای گرم طبق مبحث نهم :

بتن سوخته (4)

بتن سوخته (5)

 • رعایت نکات زیر هنگام بتن ریزی در هوای گرم الزامیست:

-هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از ٣٠ درجه سلسیوس تجاور نماید.

-دمای محیط هنگام بتن ریزی نباید از ٣٨ درجه سلسیوس بیشتر باشد. برای دست یافتن به بتنی خوب و پایا توصیه می‌شود عملیات بتن ریزی در دمای بین ۲۴ تا ٣٨ درجه سلسیوس انجام شود.

بتن سوخته (6)

-وسایل، لوازم و تجهیزات تهیه، حمل و ساختن بتن نظیر مخلوط کن‌ها، پمپ‌ها، تراک میکسرها، باید حتی الامکان سفید رنگ بوده و در جای خنک، نگهداری و نصب شوند و در صورت امکان با پوشش مناسب از تابش مستقیم آفتاب مصون باشند.

-فاصله زمانی بین ساختن و ریختن بتن در قالب به حداقل ممکن کاهش یابد.

-آبپاشی قالب‌ها، آرماتورها و بستر محل بتن ر یزی، با آب خنک، همزمان و قبل از بتن ریزی صورت پذیرد.

-محل بتن ریزی در حین اجرا از تابش مستقیم آفتاب مصون نگهداشته شود.

-در فصل تابستان و روزهای گرم خصوصاً در مناطق جنوبی ایران توصیه می شود بتن ریزی در اواسط روز قطع و برنامه بتن ریزی برای اوایل صبح و عصر، تنظیم و اجرا شود.

بتن سوخته (8)

 • تاثیر محیط گرم روی بتن :

هم بتن تازه و هم بتن سخت شده در محیط‌های اقلیمی گرم و در درجه حرارت زیاد بخشی از عملکرد مطلوب و پایائی خود را از دست می دهند. نیاز به آب بیشتر، گیرش سریع و کاهش اسلامپ و کارائی، افزایش امکان ترک خوردگی خمیری، تبخیر سریع آب سطحی بتن و تغییر در مشخصات مکانیکی این بخش و نیاز به عمل آوری سریع از مشکلات بتن تازه در اقلیم گرم است.

 این مشکلات با افزایش نفوذ پذیری که خود منجر به کاهش مقاومت ذاتی بتن در مقابله با خرابی‌های دیگر می شود از تاثیرات محیط گرم روی بتن سخت شده می‌باشد. علت تغییرات در بتن سخت شده به طور عمده ناشی از اجبار به مصرف آب بیشتر در طرح اختلاط است.

بتن سوخته (1)

بتن سوخته (9)

 • مطالب مشابه :

پاورپوینت عمل اوری بتن

پاورپوینت بتن ریزی در هوای گرم

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط