هلی پد  (4)

نحوه بارگذاری و طراحی هلی پورت

ممکن است واژه heli port به گوش تان آشنا باشد. این واژه در فارسی تحت عناوین بالگردگاه و بالگردنشین ترجمه شده است.

همانطور که حدس زدید، هلی پورت در واقع محل فرود بالگرد می باشد. یک هلی پورت می تواند یک جایگاه فرود داشته باشد یا اینکه شامل چند جایگاه فرود باشد که هر جایگاه خود تحت نام هلی پد شناخته می شو

در  این  بخش  شما را به مطالعه این  آموزش متفاوت و  جذاب دعوت میکنیم:

ادامۀ مطلب