ضوابط مربوط به فضای باز در زمین های مسکونی

در این نوشته برخی از ضوابط و مقرارت مربوط به احداث فضای باز در واحد ها و مجتمع های مسکونی آورده شده است . منبع ضوابط بیان شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج می باشد .

ادامۀ مطلب

پارکینگ برای مجتمع های مسکونی

-در این نوشته برخی از استانداردهای بین المللی برای پارکینگهای مجتمع های مسکونی بیان شده و دیتیل  نمونه هایی از انواع پارکینگ در مجموعه های مسکونی آورده شده است .

ادامۀ مطلب

تعاریف شهرسازی همراه با بیان ضوابط رمپ ، پله ، پارکینگ و مشاعات

در این نوشته تعدادی از تعاریف شهرسازی در ساخت و ساز شهری همراه با بیان نکاتی پیرامون ” محل استقرار ساختمان در زمین ” و رمپ ، پله و پارکینگ بیان شده است که بسیار مناسب برای مهندسین ناظر و به خصوص مهندسین ناظر معماری می باشد .

ادامۀ مطلب

پارکینگ های خورشیدی

 انرژی خورشیدی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اکنون ممکن است محققان به بهترین راه برای تولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت از طریق نصب پنل های خورشیدی روی سقف پارکینگ های عمومی دست پیدا کرده باشند. ادامۀ مطلب

ضوابط پارکینگ

اصل موضوع  پارکینگ به مکان   پارک   خودرو   و   خارج شدن  از آن    بر می­گردد .ضوابط  ملاک   عمل  موجود  برای این مهم به شرح زیر است :

ادامۀ مطلب