تعاریف شهرسازی همراه با بیان ضوابط رمپ ، پله ، پارکینگ و مشاعات (12)

تعاریف شهرسازی همراه با بیان ضوابط رمپ ، پله ، پارکینگ و مشاعات

در این نوشته تعدادی از تعاریف شهرسازی در ساخت و ساز شهری همراه با بیان نکاتی پیرامون ” محل استقرار ساختمان در زمین ” و رمپ ، پله و پارکینگ بیان شده است که بسیار مناسب برای مهندسین ناظر و به خصوص مهندسین ناظر معماری می باشد .

ادامۀ مطلب

پارکینگ خورشیدی (2)a

پارکینگ های خورشیدی

 انرژی خورشیدی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اکنون ممکن است محققان به بهترین راه برای تولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت از طریق نصب پنل های خورشیدی روی سقف پارکینگ های عمومی دست پیدا کرده باشند. ادامۀ مطلب

14

ضوابط پارکینگ

اصل موضوع  پارکینگ به مکان   پارک   خودرو   و   خارج شدن  از آن    بر می­گردد .ضوابط  ملاک   عمل  موجود  برای این مهم به شرح زیر است :

ادامۀ مطلب