ستون کوتاه ؛ ستونی با مصائب بزرگ !

-پدیده ستون کوتاه ، پدیده ای است که باعث تخریب های بسیاری در زلزله های مختلف شده است . کوتاهی در شناخت ستون کوتاه ، باعث وقوع تخریب های بزرگ و غیرقابل جبرانی به هنگام زلزله خواهد شد .

ادامۀ مطلب

برش پانچ و کلاهک برشی

این کلاهک برشی  در سازه های دال تخت و نیز دال های پیش تنیده به منظور کنترل برش پانچ(Punch Shear) در محل اتصال ستون ها به سقف ها و فونداسیون به کار می رود .

ادامۀ مطلب

خروج از مرکزیت تیر نسبت به ستون

بهترین حالت قرارگیری ستونهای سازه ، حالتی است که این ستونها کاملا متقارن و روبروی هم قرار بگیرند ، ولی مواقعی پیش می آید که به لحاظ معماری، نمیتوان ستونها را دقیقا روبروی هم قرار داد  و در این حالت تیرهای رابط بین ستونها ، دارای خروج از مرکزیت نسبت به ستون خواهند بود.

درحالتی که تیر نسبت به ستون دارای خروج از مرکزیت  باشد ، باید دقت نمود که حداقل طول نشمین بال زیرین تیر بر روی تکیه گاه تامین شود  ولی متاسفانه در اجرای تیرهای مورب شاهد آن هستیم که نحوه اجرای اتصال به گونه ایست که باعث عدم تامین طول جوش کافی و مناسب در این زمینه می شود :

ادامۀ مطلب

شاقولی بودن ستون ها

– یکی از مواردی که هنگام اجرای اسکلت فلزی باید توسط مهندسین ناظر کنترل شود ، شاقولی بودن ستون هاست که متاسفانه به علت سهل انگاری ، قصور و یا شاید هم کم اطلاعی مهندسین ناظر،این مورد زیاد کنترل نشده ومورد بررسی قرار نمیگیرد.

– به جهت اهمیت موضوع و برای فرهنگ سازی در این زمینه ، گروه مهندسی سایت ، مطالبی را در کانال تلگرامی ppt90.ir قرار داد که باتوجه به استقبال از این موضوع در گروه ها و کانال های مهندسی ، تصمیم گرفته شد که این مطالب در سایت هم بازنشر داده شود.

دراین مطالب سعی شده است که به چهار سوال اساسی درزمینه شاقولی بودن ستون ها پاسخ داده شود :

1-اگر یک ستون ناشاقول باشد چه مشکلی برای سازه پیش خواهد آمد؟

2- حداکثر میزان ناشاقولی مجاز ستون ها طبق ایین نامه چه قدر میباشد؟

3-چه روشهایی برای اندازه گیری میزان ناشاقولی ستون ها وجود دارد؟

4- با چه وسیله ای میتوان میزان ناشاقولی ستون ها را کم کرده وبه حد مجاز رساند؟

ادامۀ مطلب