دیوار برشی مرکب

‌دیوارهای برشی مرکب شامل‌ ورق‌ها‌ی تقویت شده فولادی مدفون در بتن مسلح‌، خرپاهای ورق فولادی مدفون در داخل دیوار بتن مسلح و دیوارهای مرکب‌ که‌‌ با یک قاب فولادی ‌یا با یک قاب مرکب تؤام هستند. ادامۀ مطلب

دیوار برشی فولادی

 دیوارهای برشی فولادی از ورق فولادی که توسط تیرها و ستون‌ها احاطه شده است، تشکیل گردیده‌اند؛ که به تیرها و ستون‌ها عناصر مرزی می‌گویند. . در ادامه جهت آشنایی بیشتر با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب

افزودن دیوار برشی بتنی به سازه های موجود به منظور مقاوم سازی

استفاده از دیوار برشی در سالهای اخیر، در ساختمانهای نوساز و همچنین بهسازی ساختمانهای موجود، مورد توجه قرار گرفته است .این سیستم دارای سختی مناسب برای کنترل تغییرشکل سازه بوده و همچنین با ارضای ضوابط طراحی، این دیوارها دارای مکانیسم شکست شکل پذیر با اتلاف انرژی بالا می باشند. ادامۀ مطلب