مهرهa

مهره های غیر استاندارد

بعضی نکات ساده اجرائی وجود دارند ، که عدم رعایت اونها میتونه باعث بروز مشکلات بزرگی در روند اجرای سازه بشه .یکی از این نکات ساده ولی مهم ، توجه نکردن به مهره هایی هست که برای بستن بولت های کف ستون مورد استفاده قرار میگیره. استفاده از مهره های غیر استاندارد میتونه باعث بروز مشکلاتی در سازه های فولادی بشه ، مانند واژگون شدن ستونها در اثر وزش نیروی باد و در نهایت عدم تحمل نیروی کششی ناشی از زلزله . ادامۀ مطلب

Snap2

هم تراز نبودن کف ستون ها و کوتاه بودن رزوه بولت !

 پرسش :

اگر پس از اتمام هواگیری کف ستون ها ، متوجه شدیم که تراز یک یا چند عدد از کف ستون ها پایین تر از بقیه کف ستون ها قرار دارد و به علت کوتاه بودن رزوه پس از مهره بولتها ، امکان بالاتر آوردن کف ستونها هم فراهم نیست یعنی اگر کف ستون را بالاتر بیاوریم یا رزوه ای دیگر باقی نمی ماند یا رزوه باقی مانده کمتر از مقدار استاندارد است .

در این حالت چه راهکارهای اجرایی وجود دارد ؟ ادامۀ مطلب