اتصال CONXL چیست ؟ (1)

اتصال CONXL چیست ؟

تصور اجرای یک اتصال صلب بدون جوشکاری در محل کارگاه ، تصور سختی است . اما اتصالات مدرن CONXL این تصور را به واقعیت تبدیل کرده است . اتصالاتی  که  تمامی مراحل جوشکاری با دقت و کیفیت بالا در کارخانه صورت گرفته ودر محل پروژه به هیچگونه جوشکاری نیاز نیست !

ادامۀ مطلب