کاداستر چیست ؟

اجرای کاداستر ، از بسیاری از دعواهای مالکیتی و حقوقی در کشور جلوگیری میکند . در این نوشته با تعریف کاداستر ، انواع ، اجزاء ، مزایا و تاریخچه آن آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب