تعاریف شهرسازی همراه با بیان ضوابط رمپ ، پله ، پارکینگ و مشاعات

در این نوشته تعدادی از تعاریف شهرسازی در ساخت و ساز شهری همراه با بیان نکاتی پیرامون ” محل استقرار ساختمان در زمین ” و رمپ ، پله و پارکینگ بیان شده است که بسیار مناسب برای مهندسین ناظر و به خصوص مهندسین ناظر معماری می باشد .

ادامۀ مطلب

انواع قرار دادهای پیمانکاری

تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف است. در این میان شرایط عمومی پیمان، اهمیت بسیاری دارد به‌طوری که احاطه‌ی کامل به تمامی نکات آن می‌تواند بسیاری از اختلاف‌های مابین دست‌اندرکاران پروژه‌ی عمرانی را حل کند. شاید یکی از دلایل عدم اهمیت مهندسان شاغل به این رویکرد، حجم وسیع شرایط عمومی پیمان و ارجاعات متعدد مواد گوناگون به یکدیگر است.  ادامۀ مطلب

رتبه بندی چیست؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (معاونت فنی و عمران استانداری فعلی) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکار تقسیم بندی نموده و برای شرکت های پیمانکاری رتبه ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که در واقع ۵ پائین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می شود و برای شرکت های مشاور رتبه ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که ۳ پائین ترین و ۱ بالاتربن رتبه است. ادامۀ مطلب

نتیجه بررسی 600 پرونده محکومیت ناظرین

? نکاتی_مهم در رابطه با نظارت ، گزارش نویسی ، بیمه و … در رابطه با ایمنی و حوادث ساختمانی ….

? علت اصلی محکومیت مهندسین پس از بررسی 600 پرونده ، عدم آگاهی آن‌ها از اختیارات و مسئولیت آن‌هاست.

ادامۀ مطلب