اجرای تیر بتنی (15)a

20 تصویر از مراحل اجرای تیر بتنی

در این نوشته تصاویری کاربردی از  مراحل مختلف اجرای تیر های بتنی یا همان پوترها برای شما قرار داده ایم . امید است که مفید واقع شود :

اجرای تیر بتنی (2)a

 

اجرای تیر بتنی (3)a

 

اجرای تیر بتنی (4)a

 

اجرای تیر بتنی (5)a

 

اجرای تیر بتنی (7)a

 

اجرای تیر بتنی (8)a

 

اجرای تیر بتنی (9)a

 

اجرای تیر بتنی (10)a

 

اجرای تیر بتنی (11)a

 

اجرای تیر بتنی (12)a

 

اجرای تیر بتنی (13)a

 

اجرای تیر بتنی (14)a

 

اجرای تیر بتنی (15)a

 

اجرای تیر بتنی (16)a

 

اجرای تیر بتنی (17)a

 

اجرای تیر بتنی (18)a

 

اجرای تیر بتنی (19)a

 

اجرای تیر بتنی (20)a

 

 

 

اجرای تیر بتنی (1)a

 

 

اجرای تیر بتنی (22)a

مطالب مشابه :

پاورپوینت تیرهای بتنی (457 اسلاید ! )

پاورپوینت 100 اشکال اجرایی در تیر بتنی

پاورپوینت چشمه اتصال تیر به ستون

پاورپوینت آموزش نحوه ترسیم نقشه جزئیات میلگرد گذاری تیر های بتنی

پاورپوینت مقاوم سازی تیرهای بتنی

پاورپوینت مقاوم سازی تیرهای بتنی با FRP

پاورپوینت ساخت تیرچه های بتنی

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

One Comment