کتابخانه ای شبیه به معبد

لوئی کان ، معماری بود که در طراحی هایش از معبد ها الهام میگرفت . یکی از بناهای طراحی شده توسط لوئی کان ، کتابخانه ” اکادمی فیلیپس ” می باشد که همچون معبدی برای آموختن طراحی گردید :

-در خصوص ذات و ماهیت معماری لوئی کان بهترین تفسیر از آن (دیوید رینهرت) همکار وی است. او می گوید:

-طراحی هر بنایی برای کان همسان با طراحی یک معبد مذهبی است :

  • موسسه زیست شناسی سالک در سن دیگو همانند معبدی برای علم
  • ساختمان های دولتی در داکا معابدی برای دولت
  • و کتابخانه آکادمی فلیپس اکستر معبدی برای اموختن

کتابخانه آکادمی فیلیپس (9)

مسیر دسترسی به کتابخانه :

-علاوه بر خلوص حجمی و نحوه استقرار بنا در سایت، سلسله مراتب دسترسی به فضای اصلی کتابخانه موید این ادعاست

کتابخانه آکادمی فیلیپس (3)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (4)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (5)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (8)

  • فضاهای دنج مطالعه :

کتابخانه آکادمی فیلیپس (6)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (7)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (10)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (11)

کتابخانه آکادمی فیلیپس (12)

  • کسب اطلاعات بیشتر در لینک زیر :

پاورپوینت کتابخانه آکادمی فیلیپس

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط