جوش کام

چه تفاوتی میان جوش در شکاف با جوش کام یا انگشتانه وجود دارد ؟

-مهندسین عمران با جوش کام یا انگشتانه آشنا هستند ولی بسیاری از آن ها ،جوش در شکاف را به اشتباه جوش کام یا انگشتانه فرض میکنند . در این نوشته با تفاوت این دو آشنا میشویم :

انواع جوش:

الف) جوش شیاری (groove)

ب) جوش گوشه (fillet)

پ) جوش کام (slot)

ت) جوش انگشتانه (pluge)

جوش کام یا جوش انگشتانه (8)

وش گوشه متداول ترین نوع جوش در سازه فولادی می باشد بعد از آن جوش شیاری قرار دارد و جوش انگشتانه و کام به موارد مخصوصی که در آن مقاومت جوش انجام شده در لبه ها به حد کافی نباشد محدود می شود.

-جوش شیاری: جوشی است که در درز بین دو قطعه رسوب می کند و در دو نوع با نفوذ کامل وبا نفوذ نسبی اجرا می شود.

-جوش گوشه : جوشی است که بر وجوه جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می کند.

-جوش کام: جوشی است که درون یک شکاف به صورت توپر داده میشود .

-جوش انگشتانه: جوشی است که درون یک سوراخ به صورت توپر داده می شود.

جوش کام یا جوش انگشتانه (5)

  • سوال : جوش در شکاف چیست ؟

جوش در شکاف یا جوش در سوراخ به حالت پرنشده اطلاق میشود و جوش کام یا انگشتانه نظیر به نظیر به حالت پرشده گفته میشود .

جوش کام یا جوش انگشتانه (4)

این صفحه مربوط به بخش جوش کام و انگشتانه از کتاب ایین نامه جوشکاری ایران ، نشریه شماره 228 می باشد .

جوش کام یا جوش انگشتانه (1)

– نمونه هایی از جوش کام و جوش در شکاف و تفاوت میان آن ها :

جوش کام یا جوش انگشتانه (6)

جوش کام یا جوش انگشتانه (7)

جوش کام یا جوش انگشتانه (3)

جوش کام یا جوش انگشتانه (2)

-باتشکر ویژه از مهندس عزیز محمد قاسمی که تصاویر برای ما ارسال کرده و نکته آئین نامه ای آنرا به ما گوشزد کردند.

  • مطالب مشابه :

پاورپوینت انواع روش های جوشکاری

پاورپوینت انواع اتصالات جوشی و نحوه نمایش آن ها در نقشه

پاورپوینت راهنمای جوش و اتصالات جوشی

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter