چهار گروه بناهاي بومي استان گيلان (1)

چهار گروه بناهای بومی استان گیلان

بناهای بومی استان گیلان را از نظر چگونگی ساخت ، شکل و فرم می توان به چهار گروه کلی تقسیم نمود که از غربی ترین تا شرقی ترین نقطه دیار باران مصداق دارد :

نخستین گروه

مربوط به منطقه تالش در غرب گیلان است ، سرزمینی که معیشت بیشتر ساکنان آن دامپروری است و بدین جهت اکثر بناهایی که در این منطقه ساخته شده اند در حجم ، شکل و معماری بسته و پر به نظر می رسند . در این منطقه به دلیل مهاجرت های فصلی غالبا” بناها برای سکونت دائم ساخته نمی شوند و به همین خاطر کمتر به فرم معماری ارزش داده می شود . چرا که محدودیت ها و ملاحظات مختلف سبب شده است فضائی محدود در حد یک اتاق و یک ایوان شکل بگیرد . این بناها از یک یا دو اتاق و ایوانی تشکیل شده که عمدتا” سقف به گونه ای متقارن روی آنها را پوشانده است.

چهار گروه بناهای بومی استان گیلان (2)

چهار گروه بناهای بومی استان گیلان (3)

در گروه دوم

به دلیل افزایش امکانات شکل بنا به صورت اساسی تغییر می یابد . طبقه همکف به صورت بسته و پر و طبقه فوقانی به صورت یک ایوان و نشیمن است . به همین دلیل ضرورت تغییر در معیارهای ساخت حس می شود . در این نمونه ها قرینه سازی به گونه ای کامل رعایت و مشخص می گردد هر کدام از این طبقات دارای ارزش های ویژه ای هستند .

 گروه سوم

بناهایی هستند که در دامنه کوهها و در نقاطی که میزان رطوبت زمین بالاست ساخته شده اند . با توجه به عامل رطوبت ، این بناها خود را از زمین جدا می سازند و به همین دلیل دارای سبک خاصی می باشند . در این بناها دوگانگی در شکل طبقات با تغییر در مقیاس که در شیب تند سقف ها خود را نشان می دهند بیشتر به جهت باران های فصلی است و به همین علت این گونه بناها عموما” در جبهه غرب پوشیده و بسته به نظر می رسند.

چهار گروه بناهای بومی استان گیلان (1)

چهار گروه بناهای بومی استان گیلان (4)

گروه چهارم

بناهایی دارای طبقه همکف پر و ایوانی در طبقه دوم می باشند که در مواردی این ایوان ها با تغییر شکل و استفاده از سطوح شیشه ای ، شکل کامل تری به خود می گیرند . این بناها نیز به دلیل رطوبت زمین با یک کرسی چینی در ارتفاع کم ساخته می شوند و پلان آن ها نیز با توجه به تقسیم بندی اطاق ها و پله ها دارای ویژگی مشخص تری نسبت به نمونه های پیشین هستند .

معماری بومی در گیلان از نمونه های خاصی است که در آن معماری از مرکز بنا خارج شده و به حاشیه می پردازد و به همان گونه نیز به چگونگی قرارگیری آن در محدوده توجه بیشتری می گردد . به عبارت دیگر می توان گفت این بناها دارای دو تصویر کاملا” متفاوت هستند و این جنبه شاید مهم ترین وجه تمایز معماری گیلان با سایر مناطق ایران باشد .

  • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معماری بناهای بومی استان گیلان به لینک زیر مراجعه نمائید :

پاورپوینت معماری بومی استان گیلان