چشمه اتصال در سازه های بتنی چیست؟

محل اتصال تیر به ستون اصطلاحا چشمه اتصال نامیده می شود.در ادامه با نکات اجرایی این مهم بیشتر آشنا خواهید شد.

 • خاموت گذاری در ستون در ناحیه اتصال تیربه ستون:

رفتار ناحیه اتصال (ناحیه اتصال ستون و تیر) در زلزله در نوع رفتار سازه و جذب انرژی بسیار مهم است. اجرای دقیق و درست این ناحیه دقت مضاعفی نیاز دارد.

در حد فاصل ارتفاع تیر، بایستی تعدادی خاموت در ستون قرار داد که خاموتهای این ناحیه وظیفه انتقال برش از تیر به ستون را دارند. بعضا به دلیل سختی کار از قرار دادن این تنگ ها خودداری می نمایند که موجب خلل در انتقال نیرو در زلزله میشود.

 • لنگرهای وارد به ناحیه اتصال تیر به ستون :

اتصالات بتنی مطابق شکل صفحه بعد از دو سو زیر اثر لنگرهای مخالف قرار گرفته و تنشها آن چنان که در شکل دیده می شود، درامتداد یکی از اقطار کشش و در دیگری فشار بوجود می آورند

تا آنجاکه در امتداد قطر فشاری ترک ایحاد می شود(چون بتن در کشش ضعیف است) وبا افزایش لنگر نهایتاً قطر فشاری خرد می شود.

چشمه اتصال (9) (NXPowerLite)

 • شکست برشی در ناحیه اتصال :

رفتار پسماند این نوع اتصالات حاکی از شکست ترد آنها است که مشخصه عمومی شکست های برشی است و ویژگیهای آن عبارتند از:

 1. کاهندگی سختی
 2. کاهندگی شدید مقاومت
 3. ظرفیت اتلاف انرژی کم
 4. نرمی اندک.

چشمه اتصال (10) (NXPowerLite)

 • مشخصات خاموت در چشمه اتصال :

لذا در اتصال تیر به ستون، در ارتفاع تیر منتهی به محل اتصال، باید در امتداد عمود بر میلگرد طولی ستون تنگ(خاموت عرضی) قرار داده شود.

این تنگها وظیفه انتقال برش از درون اتصال را دارند (ترک ها را می دوزند).

مقدار تنگ نباید کمتر از دوسوم مقدارتنگ در ناحیه ویژه ستون و فاصله آنها نباید از 1/5 برابر فاصله تنگها در این ناحیه بیشتر شود.

چشمه اتصال (12) (NXPowerLite)

 • عدم رعایت تمهیدات ویژه در ناحیه اتصال:

متاسفانه این موضوع چندان برای سازندگان ساختمان روشن نیست و تمهیدات ویژه ای را در ناحیه اتصال درنظر نمی گیرند.

چشمه اتصال (1) (NXPowerLite)

 • خاموت گذاری در ستون در ناحیه اتصال تیربه ستون:

چشمه اتصال (2) (NXPowerLite)

 • تصاویری از اشکالات اجرایی چشمه اتصال:

چشمه اتصال (3) (NXPowerLite)

چشمه اتصال (4) (NXPowerLite)

چشمه اتصال (5) (NXPowerLite)

چشمه اتصال (6) (NXPowerLite)

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید :

چشمه اتصال تیر به ستون

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین عرب

کارشناس مهندسی عمران - دارای پروانه اجرا و نظارت از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - علاقه مند به شعر ، سینما و ادبیات - برای مشاوره در زمینه های اجرائی با این شماره تماس بگیرید :09154008845

نوشته های مرتبط