13 نکته در مورد شاتکریت تری دی پنل

-در سیستم تری دی پنل روی مش های فولادی از هر طرف باید بتن ریزی و شاتکریت انجام شود . که یکی از سختی های اجرای تری دی پنل همین اجرای شاتکریت می باشد. که به خصوص در طبقات بالایی صعوبت انجام کار بیشتر نمود پیدا میکند . در ادامه 13 نکته در مورد اجرای شاتکریت بیان میشود :

1- سختی و در بسیاری از موارد (در در شرایط اقلیمی حاد) عدم امکان کنترل رواداری‌ها

تری دی پنل (1)

2- سختی کنترل کیفیت، خصوصاً در مورد تعیین ضخامت پوشش‌های بتن روی میلگردها

تری دی پنل (2)

3- میزان بالای اتلاف و ضایعات بتن (خصوصاً در حالت پاشش تحت فشار با دستگاه در زیر سقف)

تری دی پنل (3)

4- جلوگیری از استفاده مجدد مواد و مصالح برگشتی از عملیات بتن پاشی

تری دی پنل (4)

5-بتن پاشی هرگز نباید به کنج ختم شود .

تری دی پنل (5)

6-بتن پاشی دیوار نباید از بالا به پایین صورت پذیرد ، این عمل تا حدود 60 تا 80 سانتیمتری از بالای دیوار ادامه یافته . عمل بتن پاشی از کنج دیوار و سقف به سمت پایین انجام می گیرد

تری دی پنل (7)

7-یک لوله دمنده هوا در طول عمل پاشش بایستی مورد استفاده قرار گیرد تا از انباشتگی مصالح روی سطوح جلوگیری نماید . در صورتیکه امکانات استفاده از این سیستم وجود نداشته باشد باید یک تخته چوبی یا یونولیت جلوتر از بتن پاشی حرکت کند تا مواد اضافی از بتن پاشی روی دیوار نچسبد .

تری دی پنل (8)

8- در صورتیکه بتن از دستگاه بتن ساز تهیه می شود ، حداکثر باید در طول مدت 90 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد ؛ این زمان برای شرایط آب و هوایی گرم (دمای بالای 25 درجه) ، 45 دقیقه است

9- فاصله بهینه نازل تا سطح مورد پاشش بین 50 تا 80 سانتیمتر می باشد . در صورتیکه فاصله از این مقدار بیشتر شود باعث افزایش مصالح بازگشتی و کاهش مقاومت و تراکم خواهد شد . در صورتیکه فاصله از این حدود کمتر شود باعث افزایش مصالح بازگشتی خواهد شد ولی کاهش تراکم و مقاومت را در پی نخواهد داشت . باید توجه داشت که در اثر این کاهش فاصله ، شخص بتن پاش در معرض اصابت ذرات بازگشتی می باشد .

تری دی پنل (9)

10-به عنوان یک ارزیابی چشمی اگر بتن پاشیدنی روی شبکه میلگرد جوش شده بچسبد نشان دهنده دور بودن بیش از حد نازل و یا کم بودن سرعت آن است . جمع شدن تدریجی بتن در پشت شبکه نشان دهنده بتن پاشی صحیح می باشد

11-در صورتیکه نازل با زاویه خیلی بیشتر از عمود بر سطح قرار گیرد ، بتن پاشیدنی چین می خورد وباعث ایجاد سطوح ناهموار و بافت موجی می شود . این کار علاوه بر ضایع کردن مصالح ، باعث تخلخل و غیر یکنواختی بتن پاشیده شده نیز می شود .

تری دی پنل (10)

12-در داخل کنجها پاشش روی نیمساز باید انجام شود تا اتلاف مصالح و تخلخل به حداقل برسد .

13- مهارت فرد بتن پاش در کیفیت و مقاومت و تخلخل و تراکم بتن پاشیدنی بسیار موثر می باشد ، لذا باید قبل از شروع بتن پاشی به فرد پاشنده بتن آموزش لازم داده شود و سپس مورد آزمایش قرار گرفته و از نمونه های پاشیده شده توسط وی مغزه گیری و دیگر آزمایشات بعمل آید تا نحوه پاشیدن وی اصلاح گردد .

تری دی پنل (6)

موارد گفته شده ، لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی لازم برای اجرای شاتکریت با توجه به نقش تعیین کننده عوامل اجرا در دقت و کیفیت اجرا را نشان میدهد ، که این برخلاف تبلیغات تری دی پنل می باشد که اعلام میکنند اجرای تری دی پنل ساده بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد !

  • مطالب مشابه :

پاورپوینت مقایسه کامل تری دی پنل ، ساندویچ پانل و سوپر پنل

پاورپوینت مجموعه کامل تری دی پنل

پاورپوینت تری دی پنل 5

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط