نورپردازی مرکز فرهنگی حیدرعلی اف

مرکز فرهنگی حیدرعلی اف ، یک شاهکار معماری ویژه می باشد که در شهر باکو آذربایجان واقع شده است . در ادامه با نورپردازی خاص این مرکز آشنا میشویم :

-بعد از برگزاری مسابقه ای درسال ۲۰۰۷ ،شرکت معماری زاها حدید برای طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف برگزیده شد.

-این مرکز در شهرباکو آذربایجان ـ بامساحت ۱۰۱.۸۰۱متر مربع درسال۲۰۱۳ساخته شد.

هدف ازطراحی وساخت این مرکز چه بود ؟

  • ایجاد ساختمان اصلی به منظور انجام برنامه های فرهنگی این کشور
  • معافیت ازاصول سفت وسخت معماری واغلب به یاد ماندنی شوروی که به وفور درباکو دیده میشود
  • بیان احساسات از فرهنگ آذری وخوشبینی به یک ملت که جلوه ای ازآینده است

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (2)

 

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (3)

 

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (4)

-نورپردازی مرکز فرهنگی حیدرعلی اف :

برای تاکید بریکپارچگی ،ارتباط میان درون و بیرون ساختمان ، نورپردازی این مجموعه با ظرافت قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است.

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (5)

استراتژی نور پردازی :

استراتژی نورپردازی در روز و شب باهم متفاوت است :

ــ درروزحجم ساختمان نوررامنعکس میکند وبراساس حرکت خورشید ونقطه دید پرسپکتیو جلوه ساختمان پیوسته درتغییر است.

ــ استفاده ازشیشه نیمه انعکاس دهنده به بیننده جلوه های کوتاه متناوب ارائه میکند ونگاه را کنجکاوانه به دنبال خود میکشد.

ــ درهنگام شب این خصیصه توسط وسایل نورپردازی درزیر لایه ها که سطوح داخلی را نسبت به بیرون کاملا متمایز میکند به کاررفته ویک ترکیب بندی رسمی برای برنامه های دربرگیرنده اش ارائه میدهد والبته پیوستگی میان درون وبیرون رانیز حفظ می نماید .

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (6)

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (12)

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (7)

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (11)

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (10)

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (9)

مرکز فرهنگی حیدر علی اف (8)

  • اطلاعات بیشتر در لینک زیر :

پاورپوینت مرکز فرهنگی حیدر علی اف

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی