منظور از نمای دو پوسته چیست ؟

یک جریان رو به رشد در معماری امروز، طراحی ساختمان هایی با نمای شفاف می باشد ( یک نمای کاملا شیشه ای جدا از نوع کاربری و کاهش نقش جداره ساختمان)، نمای دو پوسته یک پدیده معماری در پاسخ به زیبایی شناسی برای یک نمای کاملا شیشه ای است.

-شفافیت اغلب به عنوان دلیل معمارانه اصلی برای انتخاب نمای دو پوسته است، زیرا باعث تماس نزدیک فضای داخلی با محیط اطراف می شود.

نماهای دو پوسته (1)

-بحثی که افزایش قیمت نمای اضافی را توجیه می کند، تاثیر نمای دو پوسته بر کاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط محیط داخلی است.

نماهای دو پوسته (1)

– کاهش مصرف انرژی در نماهای دو پوسته به فاکتورهای زیادی بستگی دارد، مانند:

  • نوع و کاربری ساختمان
  • جهت گیری ساختمان
  • میزان عایق کاری
  • نسبت سطوح شفاف و غیر شفاف پوسته داخلی.

نماهای دو پوسته (2)

-تعریف نماهای پوسته ای:

نمای دوپوسته ای با دارا بودن حداقل دو پوسته بین فضای داخل ساختمان و محیط خارجی از سایر نماها متمایز می شود. در حدفاصل این دو پوسته مسیری برای جریان هوا تعبیه شده است. پوسته خارجی نما به طور کامل شیشهای می باشد که معمولاً از شیشه سخت تهییه می گردد. پوسته داخلی اغلب به طور کاملاً شیشهای نیست و شیشه بکاررفته در آن از نوع عایق است.فضای خالی بین دو پوسته که می تواند کاملاً به طور طبیعی یا به کمک فن و یا به صورت ترکیبی از این دو تهویه گردد

نماهای دو پوسته (1)
نماهای دو پوسته (3)

-اهداف طراحی نماهای دوپوسته :

1
) تامین اهداف آکوستیکی برای یک نمای شیشه ای که منجر به افزایش شفافیت می شود.

2) توسعه آکوستیک در ساختمان های که در محل های شلوغ و آلوده واقع شده اند.

3) استفاده از تهویه طبیعی به جای تهویه مکانیکی.

4) کاهش نیاز به گرما در طول زمستان و کاهش نیاز به سرما در طول تابستان.

5) حداکثر کاهش وسایل گرمازا و سرمازا.

6) استفاده از نور طبیعی به جای نور مصنوعی تا آنجا که ممکن باشد.

7) تنظیم دمای داخلی ساختمان در طول تابستان و زمستان

نماهای دو پوسته (4)

-عناصر تشکیل دهنده نمای دو پوسته :

نمای دو پوسته براساس اصول چندلایه ای ها شکل گرفته است. این نماها شامل یک نمای خارجی، یک فضای میانی و یک نمای داخلی است.
لایه خارجی وظیفه حفاظت در برابر هوا را دارد و همچنین عایق صوتی در برابر سروصدای خارجی است.
معمولاً نیز دارای بازشوهایی برای تهویه فضای میانی و اتاق های داخلی می باشد

نماهای دو پوسته (5)

-به طور کلی عناصر تشکیل دهنده نماهای دو پوسته عبارتند از :

1. شیشه
2. فلز
3. فضاهای هوا
نماهای دو پوسته (6)
مطالب مشابه :

پاورپوینت نماهای پوسته ای یا نمای دو پوسته
.

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی