مقایسه ICF با قالب تونلی (14)

مقایسه لرزه ای سیستم ICF با سیستم TCF

در این نوشته رفتار لرزه ای  سیستم قالب های ماندگار بتنی  ICF  با روش قالب تونلی TCF مقایسه و بررسی میشود :

  • معرفی هر دو سیستم :

سیستم ICF مخفف Insulating concrete framework به معنای قالب های عایق ماندگار بتن می باشد .

سیستم  TCF مخفف  Tunnel Concrete Forming بوده که به سیستم قالب های تونلی مشهور می باشد .

مقایسه ICF با قالب تونلی (15)

مقایسه ICF با قالب تونلی (1)

  • وجه اشتراک اصلی :

وجه مشترک اصلی میان دو سیستم ICF و  TCF استفاده از دیوار باربر بتن آرمه می باشد .

مقایسه ICF با قالب تونلی (8)

مقایسه ICF با قالب تونلی (2)

  • مقایسه رفتار لرزه ای :

-به طور کلی این دو سیستم توانایی بسیار خوبی را در مقابله با زلزله و طوفان از خود نشان داده اند. به طوریکه در زلزله های گذشته از معدود ساختمانهای به جا مانده پس از زلزله بوده اند.

-عناصر باربر اصلی در ساختمان با سیستم دیوار ICF و تونلی دیوارهای باربر (برشی ) و دالهای تخت نسبتا نازک هستند

مقایسه ICF با قالب تونلی (11)

مقایسه ICF با قالب تونلی (3)

-از دلایل عملکرد مناسب این دو سیستم در برابر زلزله میتوان به یکپارچگی مناسب دیوار و سقف اشاره کرد. البته این یکپارچگی در دو سیستم مذکور به دو صورت متفاوت تامین میشود.

-در سیستم ICF اتصال سقف به دیوار توسط میلگردهای خم شده و بتن درجا به نحوی صورت میگیرد که یک اتصال گیردار برای انتقال بارهای ثقلی و یک اتصال برش پذیر برای انتقال بارهای درون صفحه ای ناشی از زلزله به وجود آید .

مقایسه ICF با قالب تونلی (5)

مقایسه ICF با قالب تونلی (7)

-اما در سیستم تونلی اتصال دیوارهای داخلی و کناری به سقف با اجرای همزمان دیوار و سقف تامین میشود. البته در زلزله های گذشته نقطه ضعفی که ساختمانهای دارای سیستم تونلی از خود نشان داده اند به پانلها و پله های پیش ساخته که از عناصر غیرسازه ای هستند مربوط می شود که با تدابیری میتوان این مشکل را برطرف نمود

مقایسه ICF با قالب تونلی (4)

-یکی از عوامل مهم برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه، توجه به سبکی آن است.

-برابر بررسی ها و تحقیقات انجام شده هر دو سیستم ICF و تونلی در مقایسه با سیستمهای متداول بتنی و فولادی اندکی سبکتر هستند. با این که مصرف بتن در اجرای سیستم تونلی بیشتر از سیستم ICF است اما به دلیل کاربرد بیشتر میلگرد و آهن آلات در سیستم ICF به نظر می آید وزن سیستم تونلی کمی کمتر باشد و به این ترتیب رفتار لرزه ای بهتری را از این منظر از خود بروز می دهد.

-اما در حالت کلی می توان گفت عملکرد لرزه ای این دو روش کاملا مناسب و قابل قبول می باشد.

مقایسه ICF با قالب تونلی (9)

-مشاهده زلزله های گذشته حاکی از آن است که هرچه تعداد اعضای سازه ای مشارکت کننده در باربری ( نامعینی ) بیشتر باشد عملکرد لرزه ای آن مناسبتر است .

– به طور کلی تامین درجه نامعینی مورد نیاز به وسیله خطوط دیوار یا قاب در هریک از جهت های اصلی صورت می پذیرد. در هر دو سیستم مذکور با توجه به تعداد زیاد خطوط دیوار در هر دوجهت نامعینی مورد انتظار تامین خواهد شد

-حداکثر تعداد طبقات ساختمان در سیستم ICF و تونلی در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران، مطابق استاندارد 2800 ایران، تا 15 طبقه بلامانع است.

-در کشورهای مختلف اروپایی و مناطق غیر لرزه خیز جهت ساخت سازه های از 2 تا 45 طبقه از سیستم تونلی استفاده میشود.

-البته از منظر اقتصادی تعداد طبقات بهینه در این دو روش بین 8 تا 10 طبقه است

مقایسه ICF با قالب تونلی (10)

مقایسه ICF با قالب تونلی (6)

مقایسه ICF با قالب تونلی (12)

مقایسه ICF با قالب تونلی (13)

مطالب مشابه :

پاورپوینت مقایسه فنی و اقتصادی فن اوری ICF با دیگر سازه ها و به طور ویژه با سازه های قالب تونلی

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter