کتابخانه موسسه فن اورى گرانفیلد

این کتابخانه که در قالب سه پلان مربع شکل طراحی شده در زیر چندین سقف قوسی نیم دایره قرار دارد که برخی ناظران،این سقف های قوسی را تداعی کننده ی کارهای لویی کان می دانند.
تالار ورودی که نور روز را به خوبی دریافت می کند،در زیر یکی از دودهانه ی مرکزی و به صورت نامتقارن نسبت به پلان قرار گرفته است.راه پله هایی که سطوح مختلف کتابخانه را با یکدیگر مرتبط می سازد،یادآور نمونه های بارزی از کارهای قبلی فاستر-از ایپسوویچ تا نایمز-است.علاوه بر این، سایه بان عمیق ایجاد شده در نمای جنوبی و یک ورودی فضای مناسبی برای توقف و گفت و گوی دانشجویان و پژوهشگران به وجود آورده است.این فضا،در طرح های قبلی نیز چندین بار استفاده شده است.
تسهیلات مشترک و عمومی ، همچنین بخش های تأسیساتی ویک تالار سخنرانی در طبقه ی همکف قرار دارد.دو طبقه ی بالا به فعالیت هایی چون تهیه ی کتاب ها و مطالعه اختصاص یافته و دفترهای اداری و اتاق مجلات نیز در کنار دیوار پشتی و در جهت مخالف ورودی سازماندهی شده است.یک بریس سولئیل افقی در دیوارهای جانبی،حضور نماهای شیشه ای جانبی و نزدیک به سازه ی سقف قوسی شکل را-که کاملاً مستقل از ساختمان کتابخانه است- از دیده ها پنهان می کند.

نوشته های مرتبط