فلسفه بلوکاژ چیست ؟

برای اجرای زیر سازی لازم برای کف ساختمان در طبقه همکف ،  یعنی جایی که مستقیما با زمین در تماس است  ،  از قلوه سنگ های بزرگ استفاده می کنند . در این نوشته ، فلسفه استفاده از این قلوه سنگ های بزرگ بر پایه چند آزمایش تشریح میشود :

  • حفظ روسازی از رطوبت کف :

-خاک ها رطوبت را به داخل خود می مکند . این خاصیت هرچه خاک متراکم تر باشد بیشتر اتفاق می افتد به سبب قانون لوله های موئینه و فشار اسمزی هر چه فاصله بین ذرات خاک کمتر باشد آب میل بیشتری به بالا رفتن پیدا خواهد کرد .

-گیاهان به وسیله همین خاصیت آب و املاح را به داخل آوندهای خود جذب کرده و به برگها می رسانند.هرچه منافذ باریکتر و ظریف تر باشد آب به تراز بالاتری کشیده می شود . یعنی هر قدر دانه های متشکله خاک ریز تر باشد امکان بالاآمدن آب بیشتر است.


  • چند آزمایش :

اکنون نتیجه آزمایشهای زیر به تکمیل بحث ما کمک خواهد نمود.

-آزمایش اول: یک لوله شیشه ای را درون یک کاسه قرار دهید و سپس داخل آن را پر از خاک رس کرده و با وسیله مناسبی آن را کاملا متراکم کنید اکنون در داخل کاسه آب بریزید و دقت کنید که آب تا چه ترازی بالا خواهد آمد .

-آزمایش دوم : اکنون لوله را خالی کرده درون آن مقداری ماسه نشسته بریزید (ماسه نشسته مقداری خاک رس به همراه خود دارد) و با وسیله مناسبی آن را متراکم کنید سپس درون کاسه را آب ریخته و تراز نفوذ آب از داخل کاسه به داخل لوله را مشخص کنید .

-آزمایش سوم: این بار لوله خالی را پر از ماسه بکنید و مجددا کاسه را پر از آب کنید .تراز سعود آب را بر روی لوله شیشه ای علامت بزنید.

-آزمایش چهارم : به جای ماسه شسته این بار از شن استفاده کنید و پس از آب ریختن به داخل کاسه ، خود را بر روی لوله شیشه ای علامت بزنید .


  • نتایج آزمایش ها :

-چنانچه نتایج چهار آزمایش فوق را با یکدیگر مقایسه کنید متوجه خواهید شد که رقوم صعود آب در هر آزمایش نسبت به آزمایش قبلی پایینتر است .

-یعنی می توان گفت که بالا آمدن آب در اثر قانون لوله های موئینه (نیروی جاذبه سطحی ) در ماسه تمیز بسیار ضعیف می باشد و در ماسه مخلوط با خاک رس ( آزمایش دوم ) شدید می باشد . به همان دلیل در شن این میزان تقریباً‌ برابر صفر است.

ازاین خاصیت برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف ساختمان می توان استفاده کرد


 

  • قلوه چینی یا بلوکاژ چیست ؟

-با قراردادن یک لایه قلوه در روی خاک کوبیده شده مانع از نفوذ آب به داخل مصالح کف سازی و نتیجتا کف ساختمان می شود به این عمل (( قلوه چینی یا بلوکاژ))می گویند.

بلوکاژ چیست

-لذا به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف طبقه زیرین ساختمانی که مستقیما با زمین در تماس است باید 25تا30 سانتی مترروی خاک کوبیده شده را قلوه درشت چیده و سپس روی آن یک قشر مخلوط شن و ماسه بریزید تا فواصل خالی بالای قلوه ها را پر کرده و یک سانتی متر روی کلیه سطوح را بپوشانید

بلوکاژ چیست ؟

-قلوه چینی مانع نفوذ رطوبت از خاک کوبیده شده به سطوح بالاتر خواهد شد. و پوشش روی قلوه چینی با شن و ماسه باعث به وجود آمدن سطح مناسب و مسطح برای بتن کف می شود

بلوکاژ چیست (3)

-چنانچه تراز آبهای زیر زمینی آنقدر بالا باشد که خشکه چینی نتواند مانع نفوذ رطوبت به کف ساختمان شود علاوه بر آن در زیر فرش کف اقدام به عایق کاری کف ساختمان می نماید عایق کف بایستی مستقیما به عایق کرسی چینی به طور کامل و متصل و یکپارچه باشد

بلوکاژ چیست (4)

39300413548417937577

بلوکاژ چیست (2)

مطالب مشابه :

پاورپوینت شیب بندی

پاورپوینت سقف ، کف ، کفپوش و کفسازی

پاورپوینت از پی تا کلید

پاورپوینت فوم بتن و کاربردهای آن

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط