فاجعه ای به نام بلوک پلی استایرن; اتش های پنهان

یکی از مصالح پر مصرف به منظور سبک سازی سقفها , بلوک پلی استایرن هست. بلوکی که علی رغم داشتن خصوصیات مناسب در کاهش وزن تمام شده ساختمان , اما دارای یک عیب بزرگ می باشد که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست. عیبی که باعث شده از این بلوک به عنوان اتش پنهان نام ببرند. چرا به این بلوک اتش پنهان میگویند ؟ در ادامه جواب این سوال داده شده است.

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

آخرین نوشته ها توسط حسین یوسفی (دیدن همه)