هم تراز نبودن کف ستون ها و کوتاه بودن رزوه بولت !

 پرسش :

اگر پس از اتمام هواگیری کف ستون ها ، متوجه شدیم که تراز یک یا چند عدد از کف ستون ها پایین تر از بقیه کف ستون ها قرار دارد و به علت کوتاه بودن رزوه پس از مهره بولتها ، امکان بالاتر آوردن کف ستونها هم فراهم نیست یعنی اگر کف ستون را بالاتر بیاوریم یا رزوه ای دیگر باقی نمی ماند یا رزوه باقی مانده کمتر از مقدار استاندارد است .

در این حالت چه راهکارهای اجرایی وجود دارد ؟

1⃣پاسخ اول : بلند تر در نظر گرفتن ستونها

راحت ترین کاری که میشود انجام داد ، بلندتر در نظر گرفتن ستونهایی است که برروی این کف ستونها قرار گرفته اند.یعنی این ستونها نسبت به بقیه ستونها چند سانتیمتری بلندتر در نظر گرفته میشوند که تراز نبشی نشمین طبقات که از قبل برروی زمین بر روی ستون ها جوش میشود همگی در یک تراز قرار بگیرند.

  البته این روش در مواقعی که اسکلت شما به صورت پیش ساخته از قبل درکارخانه ساخته شده و تمام نبشی های نشمین طبقات با فرض تراز بودن تمامی کف ستونها از قبل در تراز مشخص جوش داده شده اند ، جوابگو نخواهد بود .

2⃣ پاسخ دوم : کاشت بولت یا انکر بولت

کار دیگری که میشود انجام داد ، کاشت بولت یا انکر بولت می باشد. بدین صورت که کف ستون را بازکرده و به وسیله هیلتی سوراخ هایی در بتن کف ستون ایجاد کرده و چسب های مخصوص را داخل سوراخ ها ریخته و بولت های جدید وبلندتر را داخل سوراخها قرار میدهیم و بعد دوباره کف ستون را بسته و هواگیری میکنیم که این بار با توجه به این که طول رزوه پس از مهره بولتهای کاشته شده بیشتر از بولتهای قبلی است ، میتوان کف ستون را چند سانتیمتری بالاتر آورد تا بابقیه کف ستون ها در یک تراز قرار بگیرد.

  ولی مشکلی که در این حالت با آن مواجه هستیم این است که چون امکان در آوردن بولتهای قبلی از داخل فونداسیون وجود ندارد که بولت های جدید دقیقا جای آنها کار گذاشته شود ، در نتیجه در این حالت برای اینکه بتوان دوباره کف ستون را بست ، باید سوراخهای جدیدی در داخل کف ستون با هوا برش ایجاد شود که متناسب با بولت های جدید باشد تا بتوان کف ستون را با آن مهار کرد.یا یک کف ستون با ابعاد بلندتر در نظر بگیریم و بولتهای جدید را در حداقل فاصله 5سانتیمتری از بولتهای کوتاه تر بکاریم.

  مسئله دیگری که در مورد انکر بولت در این حالت مطرح است این است که باتوجه به ضعف باربری ، بعضی از ناظرین این روش را قبول ندارند.

غیرهمتراز بودن کف ستونها (3)a

3⃣ پاسخ سوم : جوش مهره

یک راه کار پیشنهادی دیگر این است که کف ستون را بدون توجه به میزان استاندارد رزوه بولت پس از مهره ، تا نهایتی که رزوه بولت اجازه میدهد بالا بیاوریم و در این جا مهره را با توجه به مقررات وصله جوشی و با تایید نظارت ، به بولت و کف ستون جوش بدهیم. که البته این روش مورد قبول همه ناظرین نمی باشد و به عقیده انها جاییکه پیچ ومهره وجود دارد صحبت از جوش معنایی ندارد.

4⃣پاسخ چهارم : مهره با مقاومت بالا

راه حل بعدی این است که مانند روش قبلی تا نهایتی که رزوه بولت اجازه میدهد کف ستون را بالا بیاوریم ولی این بار به جای جوش دادن مهره ، از مهره با مقاومت بالا که مخصوص همین کار می باشد با بیچ دوسر رزوه رابط استفاد کنیم.

5⃣ پاسخ پنجم : کوپلینگ استاندارد

یک روش دیگر این است که با کوپلینگ استاندارد ، طول بولت را افزایش دهیم و سپس کف ستون را به میزانی که نیاز است تا با بقیه کف ستونها در یک ترازقرار بگیرد ، بالاتر بیاوریم و بعد مهره ها را بسته و سفت کنیم.

6⃣پاسخ ششم : فورجینگ بولت ها

در این روش می توان به وسیله فورجینگ و جوش سر به سر بولت ها ، طول آن ها را افزایش داده و بعد کف ستون ها را بالا تر بیاوریم .

غیرهمتراز بودن کف ستونها (4)a

 در مورد جوش فورجینگ و شرایط محیطی استاندارد اجرای آن بحث بسیار است و نکات فراوان ، به طورکلی شرایط محیطی استاندارد اجرای فورجینگ به سختی در محیط کارگاه تامین میشود و به راحتی نباید ان را تایید کرد.
فورجینگ چیست ؟

  •   شما کدام یک از این روش ها را قبول دارید ؟

جهت دریافت پاسخ جامع تر به این سوال لطفا به لینک های زیر مراجعه نمایید:

پاورپوینت همه چیز در مورد فورجینگ

پاورپوینت کوپلینگ چیست؟

پاورپوینت کاشت میلگرد یا بولت

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین عرب

کارشناس مهندسی عمران - دارای پروانه اجرا و نظارت از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - علاقه مند به شعر ، سینما و ادبیات - برای مشاوره در زمینه های اجرائی با این شماره تماس بگیرید :09154008845

نوشته های مرتبط