علل ایجاد پیچیدگی در قطعات جوشکاری شده

یکی از مسایل مهمی که باید توسط طراح ، مورد توجه قرار گیرد ، پیچیدگی و تغییرات ابعاد اجزای جوش داده شده پس از عملیات جوشکاری میباشد .

علل ایجاد پیچیدگی در قطعات جوشکاری شده :

-1 حرارت داده شده یکی از عوامل موثر در تاب برداشتن میباشد . اگر قطعه ای بطور هموژن و یکنواخت حرارت داده و سپس آرام سردشود ، و هیچگونه مخالفت بر سر راه انبساط و انقباض نباشد ، پس از سیکل حرارتی فوق هیچگونه پیچیدگی در آن مشاهده نخواهد شد .واضح است که گرم و سرد شدن در اجزای جوش به این صورت نبوده و حرارت موضعی باعث انبساط و سپس انقباض شده و تنشهایی را در جوش و مناطق مجاور آن به وجود می آورد . که با تغییر فرم این مناطق تمام و یا قسمتی از این تنشها رها میشود .میزان پیچیدگی و نوع آن به مقدار حرارت داده شده و نرخ آن بستگی دارد .

پیچیدگی در جوش (10)a

-2 درجه مهار یا ممانعت :

میزان مهار بکار رفته برای جلوگیری از تغییرات انبساطی و ا نقباضی مواضع مختلف قطعه در حین سیکل گرم و سرد شدن ناشی از جوشکاری فاکتور دیگری برای به وقوع پیوستن یا عدم ایجاد پیچیدگی و تاب برداشتن میباشد . اگر از طرق مختلف میکانیکی یا غیره ، از رها شدن تنش ها توسط تغییر فرم مناطق جوش و اطراف آن جلوگیری شود ، این تنشها د ر این مواضع باقی میماند و در بعضی موارد میتواند موجب ترک برداشتن جوش یا مناطق مجاور آن شود . این مشکل در قطعات ضخیم تر جدی تر خواهد بود .

پیچیدگی در جوش (6)a

پیچیدگی در جوش (7)a

پیچیدگی در جوش (9)a

-3 تنشهای پسماند در قطعات و اجزای مورد جوش نیز عامل دیگری میباشد ، این تنشها که در ضمن ریخته گری ، آهنگری و یا برشکار ی در قطعه باقی مانده اند ، میتوانند توسط تنشهای ایجاد شده ناشی از جوشکاری جمع و تشدید و یا در مواردی خنثی شوند . به هر حال تنشهای درون قطعه مجموع این دو تنشها میباشد .

پیچیدگی در جوش (3)a

پیچیدگی در جوش (12)a

پیچیدگی در جوش (11)a

-4 خواص فلز قطعه کار :

واضح است که میزان حرارت فروکشی ، انتقال حرارت ، ضریب انبساط حرار تی ، قابلیت شکل پذیری ، مقاومت و بعضی خواص دیگر فلز یا آلیاژ تاثیر مهمی در میزان تابر برداشتن دارد . به عنوان مثال در جوشکاری قطعات مسی و آلیاژهای آن مشکل پیچیدگی و تاب برداشتن به مراتب بیشتر از فولادهای معمولی است .

پیچیدگی در جوش (4)a

 

اگر میخواهید در مورد مبحث بسیار مهم پیچیدگی در جوش اطلاعات بیشتری کسب کرده و با روش های مختلف مقابله با آن آشنا شوید به لینک های زیر مراجعه نمائید :

پاورپوینت پیچیدگی در جوش و نحوه رفع آن

پاورپوینت اعوجاج پیچیدگی و تاب برداشتن در جوشکاری

پاورپوینت عیوب جوش

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین عرب

کارشناس مهندسی عمران - دارای پروانه اجرا و نظارت از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - علاقه مند به شعر ، سینما و ادبیات -

نوشته های مرتبط