ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی

در این نوشته هشت ضابطه مهم ساختمانی مورد نیاز برای ساخت مجتمع های مسکونی بیان شده است .

1- سطح کل زیربنای مجموع واحدهای مسکونی حداکثر معادل 120% نسبت به سطح زمین مجاز میباشد

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (1)

2- سرانه زمین ناخالص به ازای هر واحد مسکونی حداقل معادل 100 مترمربع می باشد

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (9)

3- مساحت کوچکترین واحد مسکونی نباید از 80 مترمربع کمتر باشد

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (8)

4- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمین می باشد. سطوح زیربنای نگهبانی، گلخانه، دوش و رختکن و سرویس های بهداشتی و استخر و فضای سرپوشیده تفریحی کودکان مسئول محدوده فوق نمی شود

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (7)

5- احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل 75% نسبت به تعداد واحدهای مسکونی الزامی است.

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (6)

6- حداقل سطح خالص پارکینگ به ازای هر اتومبیل 5/12 مترمربع می باشد

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (2)

7- حداقل عرض معابر دسترسی به محل های پارک 5/5 متر رعایت گردد

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (4)

8- مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای ساختمانهای مسکونی در همکف به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل رو و پارکینگ ها در شرایطی که پارکینگ ها در محوطه روباز پیش بینی می شود نباید از 60 درصد سطح کل زمین بیشتر باشد.

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی (3)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضوابط مجتمع های مسکونی به لینک زیر مراجعه نمائید :

پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی همراه با بررسی نمونه های موردی خارجی

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط