صفر تا صد اجرای سیستم تری دی پنل بدون استفاده از سازه فلزی یا بتنی

در این سیستم ، مجموعه ای از پانلهای دیواری باربر و سقفی تری دی پنل به همراه کلاف های افقی و عمودی ، تشکیل دهنده سیستم باربر ثقلی و جانبی  میباشد که بعد از بتن پاشی روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف ، مجموعه پانلها بصورت جعبه در آمده بطوریکه این گروه ساختمانها را در گروه box type معرفی مینمایند. در ادامه تصاویری را از مراحل مختلف اجرای این سیستم ملاحظه نمائید :


صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (2)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (3)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (4)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (5)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (6)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (7)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (8)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (9)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (10)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (11)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (12)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (13)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (14)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (15)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (16)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (17)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (18)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (19)

صفر تا صد ساختمان تری دی پنل (1)
-با توجه به اینکه سیستم سه بعدی در واقع متشکل از دیوارها و سقفهای بتنی عمود بر یکدیگر میباشد ، لذا صلبیت جانبی آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر میباشد.

-از مزایای ساختمانهای ساخته شده با پانلهای سه بعدی  3D Panel در مقایسه با ساختمانهای با اسکلت فلزی یا بتن آرمه ، متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر میباشد.

مطالب مشابه :

پاورپوینت سازه سبک پیش ساخته تری دی پنل

پاورپوینت راهنمای کامل اجرای تری دی پنل

مجموعه کامل تری دی پنل شامل یازده پاورپوینت

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط