شکوه معماری هخامنشی در ماکت تخت جمشید

سربازان سر و صورت خراشیده هخامنشی که ۲۵۰۰ سال است روی دیوارها و ستون های تخت جمشید جا خوش کرده اند، همزادان جوان و سرزنده ای پیدا کرده اند که هفت سال است یکی یکی روی دیوارهای گچی مدل یک جوان شیرازی جان می گیرند.همزادان کوچک جثه ای که نه از جنس سخت سنگ، بلکه از جنس ترد و تنگ گچ تازه هستند.این ماکت که از جنس گچ و طی 14 سال ساخته شده است ، با وسعت بیش از 20 متر مربع و ارتفاع حدود 60 سانتیمتر می باشد و تنها و بزرگترین کار ساخته شده از تخت جمشید است که با مقیاس 1/75 و کاملا با محاسبات و طراحیهای مهندسی و با دقت بسیار بالا و از نظر تاریخی ، با استناد به کتب تاریخی معتبر و آنچه از اصل بنا باقی مانده است ، ساخته شده است .

نوشته های مرتبط