شکست دیوارها در زلزله

موارد بسیاری در زلزله ها مشاهده شده است که سازه ساختمان بعد از زلزله کاملا سالم بوده وهیچ خسارتی ندیده است ولی بر اثر تخریب دیوارهای ساختمان ، خسارات مالی وجانی فراوانی رخ داده است . در این نوشته نکاتی پیرامون مبحث بسیار مهم تخریب دیوارها بیان میشود. همراه ما باشید


شکست قطری یا انفجاری دیوار بر اثر زلزله

-اغلب مشاهده شده که در هنگام زلزله دیوارها ترک خورده و یا دچا ر ریزش گردیده اند.
-ترک خوردگی و یا شکست دردیوارهای جداکننده با توجه به سطح عملکرد سازه طبیعی است ، لیکن فروریزش این دیوارها غیرقابل قبول می باشد و تخریب دیوارها در هنگام وقوع زلزله به دلیل اجرای نادرست آنها می باشد.

به طور مثال در تصویر زیر ساختمانی را ملاحظه میکنید که سازه ساختمان کاملا صحیح است ولی دیوار های جدا کننده آن بر اثر زلزله تخریب شده است :
👇👇👇👇👇👇👇

دیوارهای جدا کننده ساختمان را بر اساس موقعیت و مصالح تشکیل دهنده آنها میتوان تقسیم بندی کرد که در تصویر زیر این تقسیم بندی را میتوانید ملاحظه بفرمائید :
👇👇👇👇👇👇👇👇

میانقاب چیست ؟
به قابهای ساختمانی که میان آنها با دیوارهای بنایی پر می شوند . قاب میانپُر گفته می شود و به رفتار مرکب قاب و دیوار بین آن اثر میانقاب گفته می شود . مصالحی که در میان این قاب پر می شوند ممکن است از هر جنسی باشد نظیر آجر فشاری ، آجر گری و یا بلوک های سیمانی توپر و …
میانقاب ها به دو گروه میانقاب های سازه ای و غیر سازه ای تقسیم میشوند :
👇👇👇👇👇👇👇

هنگامیکه داحل قاب با دیوار پر شود خواص دینامیکی نظیر سختی ، مقاومت و همچنین شکل پذیری و … در یک سازه نسبت به صرفنظر از میانقاب تغییر می کند . در سالهای گذشته در ایران مشاهده شده است که بیشتر خرابی های زلزله متمرکز بر اثر میانقابی بوده است .

هم اکنون در ساختمان های امروزی به اثر میانقاب بدون در نظرگیری رفتار لرزه ای در طراحی و لزوماً دتایل اجرایی مناسب برای تفکیک آن توجه ای نمی شود و دیوارهای سازه ای از جمله دیوارهای داخلی و خارجی بدون هیچگونه تمهیداتی اجرا می شوند .

  • تاثیر میانقاب بر رفتار سازه :

1- اگر چه خود میانقاب بر سختی و مقاومت سازه می افزایند ، اما به طور همزمان از نرمی قاب می کاهند . در نتیجه بر رفتار سازه تحت بارهای متناوب نظیر زلزله تاثیر منفی خواهند داشت . اندرکنش این دو خیلی پر اهمیت است در نتیجه نه تنها به مقاومت لزره ای سازه کمکی نم یکند بلکه بیشتر نقش تخریبی را خواهد داشت .

2- میانقاب ها رفتار خمشی ستون ها را به حالت برشی تبدیل می کنند ( انتقال برش از میانقاب به قاب ) در نتیجه تعداد زیادی از ستون ها از لحاظ برشی جابگو نخواهند بود

3- با توجه به زیاد بودن وزن میانقاب ها ، معموملاً به همان میزان باعث افزایش نیروی زلزله می شوند در نتیجه اگر در باربری لرزه ای نقشی نداشته باشند سازه را در مقابل زلزله تضعیف می نمایند .

**راه حل جلوگیری از تخریب دیوارهای جداکننده در ساختمان چیست ؟

**پایداری دیوارهای جداکننده را چطور میتوان تامین کرد ؟

**آیا راهی برای هدایت ترک ها ی احتمالی دیوارها به مواضعی مشخص وجود دارد ؟

**آیا میتوان یک رویه واحد در اجرا برای جلوگیری از وقوع این حوادث ایجاد کرد ؟

✅✅✅ برای پیدا کردن جواب این مسائل به لینک های زیر مراجعه کنید :

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

آخرین نوشته ها توسط حسین یوسفی (دیدن همه)

نوشته های مرتبط