شاقولی بودن ستون ها

– یکی از مواردی که هنگام اجرای اسکلت فلزی باید توسط مهندسین ناظر کنترل شود ، شاقولی بودن ستون هاست که متاسفانه به علت سهل انگاری ، قصور و یا شاید هم کم اطلاعی مهندسین ناظر،این مورد زیاد کنترل نشده ومورد بررسی قرار نمیگیرد.

– به جهت اهمیت موضوع و برای فرهنگ سازی در این زمینه ، گروه مهندسی سایت ، مطالبی را در کانال تلگرامی ppt90.ir قرار داد که باتوجه به استقبال از این موضوع در گروه ها و کانال های مهندسی ، تصمیم گرفته شد که این مطالب در سایت هم بازنشر داده شود.

دراین مطالب سعی شده است که به چهار سوال اساسی درزمینه شاقولی بودن ستون ها پاسخ داده شود :

1-اگر یک ستون ناشاقول باشد چه مشکلی برای سازه پیش خواهد آمد؟

2- حداکثر میزان ناشاقولی مجاز ستون ها طبق ایین نامه چه قدر میباشد؟

3-چه روشهایی برای اندازه گیری میزان ناشاقولی ستون ها وجود دارد؟

4- با چه وسیله ای میتوان میزان ناشاقولی ستون ها را کم کرده وبه حد مجاز رساند؟

Snap549

Snap550

Snap551

Snap552

Snap553

Snap554

Snap555

Snap556

Snap557

Snap558

Snap559

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط

One Comment