imag

روابط بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن

️در مشخصات فنی پروژه ها مقامت مشخصه بتن داده می شه. وقتی مراجعه می کنیم به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن ، از ما سوال می کنند که عیار سیمان بتن شما چقدره ؟

اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و …این عدد ذکر نشده !! برای به دست اوردن عیار سیمان از روی مقاومت مشخصه چه باید بکنیم؟

برای محاسبه از رابطه زیر میشه استفاده کرد :
Fc=(w/10)-9

Fc : مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال

w: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب.

✅البته به این رابطه ، در صفحه 46 فهرس بها 1388 و در بند 2 فصل هشتم بتن درجا ، اشاره شده است :

(2- پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می باشد، در این صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه برآورد و پرداخت می شود.)

🔰🔰به عنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا برابر 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
25=W/10)-9
25+9=(W/10)
34*10=W
W=340 ( عیار سیمان )

⬅️⬅️همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشه:

در نتیجه با جایگذاری اعداد 350 و 400 ( عیار سیمان بر حسب کیلوگرم درمترمکعب بتن=w ) مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب برابر 26mpa و 31mpa بدست میاید .

💢رابطه دوم:

یرای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود دارد:

باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد 50 جمع کنیم .هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است

⬅️⬅️به عنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه 25 مگا پاسکال داریم :

مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر است با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با 300 که با عدد 50 جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید مساویست با 350

👌👌فقط باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی و تجربی هستند و استناد به اونها برای مواقع نیاز فوری و ضروری می باشد.

inde

مطالب مرتبط:

پاورپوینت آزمایش های بتن

پاورپوینت انواع آزمایش های بتن

پاورپوینت آزمایش های بتن سخت شده

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین عرب

کارشناس مهندسی عمران - دارای پروانه اجرا و نظارت از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - علاقه مند به شعر ، سینما و ادبیات - برای مشاوره در زمینه های اجرائی با این شماره تماس بگیرید :09154008845

آخرین نوشته ها توسط حسین عرب (دیدن همه)