دیتیل های اتصال مفصلی

در این نوشته برای شما دیتیل های اتصال ساده یا مفصلی را قرار داده ایم که به شکل زیبایی توسط اقایان رحیمی نیا و اسلامی تهیه شده است :

  •  دیتیل اتصال ساده با نبشی نشمین :اتصال مفصلی (2)
  • دیتیل اتصال ساده با نبشی نشمین :

اتصال مفصلی (3)

  • دیتیل اتصال ساده با نبشی نشمین و نبشی جان :

اتصال مفصلی (4)

  • دیتیل اتصال ساده با نبشی نشمین :

اتصال مفصلی (5)

  • دیتیل اتصال ساده با نبشی نشمین و نبشی جان :

اتصال مفصلی (6)

  • دیتیل اتصال ساده با نشمین تقویت شده در تیرهای تک :

اتصال مفصلی (7)

  • دیتیل برش لچکی :

اتصال مفصلی (8)

 

 

 

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی