ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (7)

دفتر ترمه ؛ ساختمان آجری زیبا در همدان

TERMEH Office

-موقعیت ساختمان : شهر همدان – ایران

-معماران : احمد بطحائی و فرشاد مهدی زاده

-این دفتر و ساختمان درشهر همدان واقع است و دارای دو طبقه می باشد که  نحوه تقسیم فضاها در این دو طبقه به این شرح می باشد که  جزء خرده فروشی در سطح زمین و فضای اداری در بالا تقسیم شده است.

نمای آجر سنتی به نظر می رسد در حال سقوط از دال سقف به سطح زمین می باشد .

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (1)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (2)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (3)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (4)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (5)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (6)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (7)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (8)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (9)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (10)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (11)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (12)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (13)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (14)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (15)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (16)

ساختمان آجری دفتر ترمه در همدان (17)

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter