دال مجوف بادکنکی چیست ؟

در این نوشته دال مجوف بادکنکی معرفی و سه روش مختلف ساخت دال مجوف بیان می شود :

دال مجوف بادکنکی (3)

 

دال مجوف بادکنکی (4)

 

 

دال مجوف بادکنکی (5)

 

 

دال مجوف بادکنکی (6)

 

 

دال مجوف بادکنکی (7)

 

 

دال مجوف بادکنکی (8)

 

 

دال مجوف بادکنکی (9)

 

 

 

دال مجوف بادکنکی (10)

 

 

 

دال مجوف بادکنکی (11)

 

 

 

 

دال مجوف بادکنکی (1)

مطالب مشابه :

 

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط