Snap3577

تلنگر ؛ بزرگترین مشکل سازه های فولادی چیست ؟

به جرات میتوان گفت که بزرگترین مشکل سازه های فولادی ، ضعف این سازه ها در قسمت اتصالات می باشد . ضعفی که باعث میشود در زلزله ها شاهد تخریب و شکست کامل سقف از قسمت اتصالات آن باشیم . در این مطلب که برگرفته از کانال تلگرامی سایت می باشد به بررسی دقیق تر موضوع اتصالات ، اشکالات اجرایی و نحوه رفع آن پرداخته شده است :

تلنگر اتصالات فولادی (2)

تلنگر اتصالات فولادی (3)

تلنگر اتصالات فولادی (4)

تلنگر اتصالات فولادی (5)

تلنگر اتصالات فولادی (6)

تلنگر اتصالات فولادی (7)

تلنگر اتصالات فولادی (8)

تلنگر اتصالات فولادی (9)

تلنگر اتصالات فولادی (10)

تلنگر اتصالات فولادی (11)

تلنگر اتصالات فولادی (12)

تلنگر اتصالات فولادی (13)

تلنگر اتصالات فولادی (14)

تلنگر اتصالات فولادی (15)

تلنگر اتصالات فولادی (1)

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد