بررسی مرکز خرید دروازه شرقی برلین

Eastgateچنانچه از نام آن نیز پیداست، مربوط به سایتی برجسته در لبه شرقی برلین است که به سهولت به خط آهن اصلی شهر و شبکه بزرگراه دسترسی دارد.

در گوشه شمال غرب مرکز خرید، درست درورودی اصلی سایت است.در این مجموعه بام به پایین خم شده تا بعنوان پوششی برای نمای مجموعه عمل کند.

سپس در شمال ادامه یافته تا عرشه ای برای عبور فراهم سازد. آن شکل ساده و موثری است که به حس حرکت – بلند شدن توسط نورهای LED در شب اشاره می کند. پوشش نما و سقف مرکز خرید از صفحات آلومینیومی با بازتاب بالا تشکیل شده است. در زیر آن، در امتداد طبقه همکف لاکی قرمز، زرد و نارنجی بر سوراخ هایی مشخص تاکید دارند؛ ساختار بتن مسلح بدلیل دلالت بر عناصر مهم نظیر خروجی های اضطراری رنگ شده و در مقابل، شبکه توری ، پارکینگی که 1400 اتومبیل را در خود جای می دهد، می پوشاند.


مرکز خرید 533000 فوت مربع مشتمل بر 150 فروشگاه، فضای اداری تخصصی، یک حیاط غذا خوری با گنجایش 400 نفر، و یک میدان عمومی روباز می باشد. مهندس معمار رنگ خارجی را طوری به داخل مجموعه انتقال داده است که به خوبی می توان بازی نور را احساس نمود.


قابل توجه است که تنظیمات کامپیوتری مرکز خرید به کارفرما اجازه ایجاد شرایط جوی متنوع و حالات مناسب هر زمانی از روز و فصل را می دهند.

مرکز خرید دروازه شرقی برلین (1)

مرکز خرید دروازه شرقی برلین (2)

مرکز خرید دروازه شرقی برلین (3)

مرکز خرید دروازه شرقی برلین (5)

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی