ایده اصلی تخریب با مواد منفجره چیست ؟

-مواد منفجره تخریب کننده روش قابل ترجیح برای تخریب ایمن و مؤثر سازه های بزرگتر است. وقتی که یک ساختمان در محاصره ی ساختمان های دیگری باشد، آن وقت لازم می شود . آن را از داخل منفجر کنیم و موجب فرو ریزی آن درمحیط فنداسیون شویم. اما سوال اصلی این جاست که ایده اصلی تخریب با مواد منفجره چیست ؟

تخریب با انفجار (3)

ایده اصلی تخریب با انفجار :

ایده ی اصلی تخریب بوسیله ی انفجار کاملاً ساده است.

 اگر شما سازه های پشتیبانی کننده ی یک ساختمان را درنقاط مشخصی حذف کنید،قسمت های فوقانی آن نقاط بر روی قسمت پایین آن نقاط خراب می شود .

تخریب با انفجار (4)

 اگر قسمت بالایی به اندازه کافی سنگین باشد.نیروی کافی با قسمت پایین برخورد می کند. و موجب تخریب قابل توجهی می شود.

مواد منفجره فقط محرک تخریب هستند.

این جاذبه ی زمین است که ساختمان را پایین می آورد.

تخریب با انفجار (5)

-تخریب گران مواد منفجره را در سطوح مختلفی از ساختمان کار می گزارند،به طوریکه سازه های ساختمان در چندین نقطه و بر روی خود فرو بریزد.

-وقتی که همه چیز به طور صحیح برنامه ریری واجرا می شود آسیب کلی ناشی از مواد منفجره و مصالح ساختمانی در حال ریزش برای متلاشی کردن کل سازه کافی است واینجاست که گروه خاکبرداری را با تلی از نخاله های ساختمانی تنها می گزارند.

تخریب با انفجار (6)

  • بزرگترین چالش در تخریب انفجاری :

-بزرگترین چالش در تخریب یک ساختمان کنترل چگونگی ریزش آن است.

– به طور ایده آل یک کارشناس انفجار می تواند، ساختمان را بر روی یک سمت بغلتاند، مثلاً در پارکینگ روباز اتومبیل یا دیگر مناطق باز اطراف یک ساختمان. این نوع از انفجار راحت ترین نوع می باشد و به طور کلی نیز ایمن تر راه انجام کار است.

تخریب با انفجار (7)

-به زمین انداختن یک ساختمان چیزی شبیه بریدن و انداختن یک درخت است.

تخریب با انفجار (2)

تخریب با انفجار (8)

  • مطالب مشابه :

پاورپوینت تخریب ساختمان به وسیله انفجار هدفمند

پاورپوینت 14 روش برای تخریب ساختمان

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی