آیا نیازی به استفاده از آرماتور حرارتی برای جلوگیری از ترک بتن می باشد ؟

یکی از دغدغه های مهندسین در کار اجرای سقف های تیرچه بلوک یا کرمیت جلوگیری از ترک خوردن بتن سقف پس از بتن ریزی است که معمولا در بسیاری از این سقف ها پس از بتن ریزی این پدیده اتفاق می افتد . اصلی ترین و معمول ترین روش برای جلوگیری از ترک بتن سقف ، استفاده از آرماتور افت و حرارت است . در دالهایی که آرماتورهای خمشی تنها در یک جهت قرار می گیرند باید برای تنشهای حاصل از افت و حرارت آرماتور هایی در جهت عمود بر آرماتورهای خمشی قرار داده شود. به این آرماتورها اصطلاحا آرماتور افت و حرارت می گویند. کار این آرماتور ها مقابله با تنشهای ناشی از حرارت و جمع شدگی بتن می باشد. اما با وجود توصیه ایین نامه به استفاده از این آرماتورها بعضی از مهندسین اعتقادی به آنها ندارند .

در ادامه بعضی از نکاتی که   در مورد این آرماتورها وجود دارد و همچنین نکاتی که رعایت آنها ممکن است باعث جلوگیری از ترک خوردن سقف شود بیان میشود . این نکات برگرفته از آیین نامه ها و یا تجربیات شخصی بعضی از مهندسین می باشد که از انجمن سایت ایران سازه جمع آوری و دسته بندی گردیده است :

1-با عنایت به واکنشهای هیدراتاسیون و حرارتی بتن در ساعتهای اولیه گیرش و تمایل بتن به انبساط و بعد انقباض نیاز مبرم به آرماتورهای حرارتی جهت جلوگیری از ترک های حرارتی می باشد . این آرماتورها با بتن درگیر شده و از انبساط و انقباض زیاده از حد که باعث ترک های عریض می شود جلوگیری کرده و عرض ترکها را بسیار کم می کند .

2 –بعضی از مهندسین اعتقاد دارند که این  آرماتورها نقش باربری هم دارند و تنها حرارتی نیستند .به اعتقاد این مهندسین به طور کلی استفاده از بتن مسلح نشده در اجزای سازه ای کار درستی نیست و اگر از میلگرد حرارتی استفاده نشود فاصله 70 سانتی متری  روی یونولیت ها فقط یک لایه 5 سانتی بتن خواهد بود که با توجه به بار وارده (زنده و مرده) کار اصولی نخواهد بود.

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-10

3 –در صورت عدم استفاده از آرماتور حرارتی شاهد ترکهای عریضی در بتن سخت شده خواهیم بود که باعث نفوذ آب و سولفاتها از طریق این شکافها میشود و قطعا مسئله خوردگی آرماتورهای اصلی و خمشی پیش می اید و این لزوم استفاده از آرماتورهای افت و حرارت را روشن میکند .

4-حداکثر فاصله بین آرماتورهای  حرارتی طبق نشریه 543 برابر 25سانت و در نشریه 151 برابر 30 سانت در دو جهت عمود برهم می باشد  در صورتی که آرماتور بالایی تیرچه حداقل 2.5 سانت زیر بتن قرار گیرد ،میتواند به عنوان آرماتور حرارتی در نظر گرفته شود .

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-9

5- به اعتقاد برخی از مهندسین در صورت عدم استفاده از آرماتور حرارتی و وقوع ترک ، عملکرد یکپارچه دیافراگم سقف به هنگام زلزله  زیر سوال خواهد رفت .

6 -بهتر است  از حداقل آرماتور آیین نامه که نمره 6 هست استفاده نشود ، چون دراجرا این آرماتورها که بصورت کلاف هستند بر اثر رفت و آمد مکرر به کف یونولیتها می چسبند و عملاً داخل بتن رویه قرار نمیگیرند که یکی از علتهای پدیدار شدن ترکها در سقفها همین مورد هست . ( آرماتور نمره 8 بعنوان آرماتور حرارتی مناسب هست ) .

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-5

7-اصولا خود آرماتور بندها با فشار آرماتور حرارتی را روی یونولیت قرار میدهند و در حقیقت میخواهند آرماتور ، یونولیت را نگه دارد تا جا به جا نشود و مخصوصا باد یونولیت را تکان ندهد. باید به آنها  تذکر داده شود که اینکار را انجام ندهند  و آرماتور حرارتی در ضخامت بتن سقف قرار گیرد.
%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-4

8-برای جلوگیری از فرورفتن آرماتورها به داخل یونولیتها ، بعضی از اسپیسر استفاده میکنند ولی باید توجه کرد که  با توجه به اینکه فوم ها آفتاب می خورند و سطح رویی آنها کمی نرم می شود، اسپیسرها با اولین فشار درون یونولیت ها می روند که تا قبل از بتن ریزی و حتی در خود روز بتن ریزی بر اثر راه رفتن کارگران، تعداد زیادی از آن ها عملا کارایی لازم را نخواهند داشت.

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8

به همین خاطر برای این کار باید از اسپیسر مخصوص خودش استفاده کنیم . این اسپیسر ها (اسپیسر کف پهن 2.5 سانتی) را بهتر است  نیم ساعت قبل از بتن ریزی زیر حرارتی ها بگذاریم تا کمتر کارگران روی آن ها راه بروند.
%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-11

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-7

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-2

8-آرماتور افت و حرارتی در بتن علاوه بر ایجاد مقاومت بتن در مقابل جمع شدگی در ساعات و روزهای اولیه گیرش ، در زمانهای بعدی نیز همین نقش را در طول زمان بهره برداری نیز درمقابل تاثیرات جوی( گرما- سرما) انبساط و انقباض بر عهده دارد و علاوه بر آن برای یکپارچه عمل نمودن بتن سقف در مقابل نیروهای وارده نقش عمده ای دارد و مثل خاموت در تیر و یاستون بتنی ، تیرچه ها را به همدیگر وصل کرده و باعث یکپارچه عمل نمودن آن نیز می شود.


دیدگاه دیگر  : استفاده از آرماتور حرارتی ؛ یعنی دور ریختن سرمایه

به اعتقاد برخی دیگر از مهندسین ، اصولا استفاده از آرماتور حرارتی به این شیوه مرسوم که نصفش روی یونولیت ها قرار میگیرد ، کار ی عبث و دور ریختن سرمایه و اسراف است و باعث جلوگیری از ترک خوردن بتن سقف  نمیشود و همانطور که هم اکنون شاهد آن هستیم ، بسیاری از سقفهای تیرچه بلوک با وجود استفاده از آرماتور حرارتی باز هم ترک می خورند .  این مهندسین راه  زیر را پیشنهاد میدهند :

استفاده از بتن الیافی ، کم کردن نسبت آب به سیمان و استفاده از فوق روان کننده :

در بتن الیاف دار  الیاف فلزی نقش میلگرد حرارتی را دارند و به صورت قطعات کوچک فلزی به صورت سه بعدی در بتن پخش و توسط میکسر میکس شده و در کف سقف پخش میشوند در وسط ضخامت بتن قرار میگیرند و از ترک خوردن بتن جلوگیری میکنند. اگر از الیاف با ژل میکرو سیلیس کندگیر کننده استفاده شود نتیجه بهتر هم خواهد بود .

هم چنین کم کردن نسبت آب به سیمان به حداکثر 0.3 و استفاده از فوق روان کننده ممتاز پلی کربوکسیلاتی باعث بالارفتن روانی بتن میگردد و باید بلافاصله بعد از بتن ریزی اقدام به آب پاشی بتن کرده و عمل آوری بتن را شروع کنیم . برای اینکار میتوانیم از پلاستیک نیز استفاده کرده و روی سقف را پلاستیک بکشیم .

این گروه از مهندسین هم چنین هیچ نقش سازه ای برای این آرماتورها قائل نیستند و اعتقاد دارند که آیین نامه هم الزامی به استفاده از این آرماتورها نداشته و فقط در آیین نامه ” توصیه ” به استفاده از این آرماتورها انجام شده نه الزام به استفاده از آنها .


  • حق با کدام گروه هست ؟

به طور کلی از نظر طراحی تیرچه بتنی یک تیر مستطیلی هست که قسمتهای کششی بتن زیر آن ،  بدلیل ترک خوردگی حذف شده و بصورت یک تیر T شکل طراحی و اجرا میشود ، پس اینکه قسمت بتن بالایی (60 سانت فاصله بین تیرچه ها) بدون آرماتور می ماند ،  مهم نیست چون نقش فشاری دارد نه کششی، ولی از انجایی که بلافاصله پس از گیرش ، بتن ان ناحیه ترک میخورد (تحت حرارت هیدارتاسیون، نه سرما و گرمای محیط) پس مقاومت فشاریش هم زیر سوال میرود ! بنابراین میشود حق رو به  ان گروهی داد که معتقد هستند باید از آرماتور حرارت استفاده کرد .

اما در پاسخ به عدم الزام به استفاده از آرماتور حرارتی بند زیر در مبحث 9 ارائه میشود که تاکید بر استفاده از آرماتور حرارتی دارد :

%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-1

-تنها مشکل یا بعبارتی بزرگترین مشکل این است  که حتی اگه در فاصله مناسب این آرماتور مهار بشود ، در حین بتن ریزی و با رفت و آمد کارگرها این آرماتورها در فوم سقف فرو میرود  و دیگر نقشی در بتن ندارد .

-راه حل این است  که در آیین نامه صراحتا گفته بشود که  استفاده از ان الزامیست و در خصوص اجرا هم صراحتا استفاده از شبکه های مش (نه آرماتور تکی فی 6) توصیه یا الزام بشود . در غیر اینصورت با این شکل کار فقط سرمایه ها هدر میرود  و کارایی مدنظر را ندارد .

البته راه بهتر دیگری  هم وجود دارد :

ممنوعیت استفاده از سقف تیرچه بلوک و الزام به استفاده از دال بتنی در سازه بتنی و سقف کامپوزیت در سازه فولادی

مطالب مشابه :

پاورپوینت بتن الیافی

پاورپوینت تصاویر اجرایی سقف تیرچه بلوک

پاورپوینت سقف کرمیت

پاورپوینت سقفهای گرین وافل ، جایگزین سقف های تیرچه بلوک

پاورپوینت آشنایی با انواع سقفهای کامپوزیت

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط

One Comment