آماده سازی درز جوش

بحرانی ترین قسمت فلز پایه، درز جوش است یعنی ناحیه ای است که برای پذیرش فلز جوش به شکل اتصال، آماده سازی میشود. 

 • مواردی که قبل از جوشکاری در مرحله ی آماده سازی باید کنترل شود، عبارتند از :

 1.زاویه ی شیار

2 .دهانه ی ریشه

3 .پیشانی ریشه

 4 .هم محوری درز

5 .پشتبند

6 .تمیز بودن درز اتصال

 • آماده سازی درز جوش:

1.آماده سازی نامناسب درزجوش شیاری

آماده سازی درز (2)a

2.آماده سازی مناسب پخ جوش شیاری

آماده سازی درز (1)a

 • زاویه ی شیار

زاویه ی شیار باید برای دسترسی به ریشه ی اتصال و ذوب دیواره های جانبی اتصال در جوشکاری چند پاسی کافی باشد. بطور کلی هرچه زاویه شیار بزرگتر باشد ورود الکترود آسانتر است ولی برای پر کردن آن فلز جوش بیشتری نیاز است.

آماده سازی درز (3)a

 • دهانه ی ریشه :

حد فاصل دو لبه ی شیار را دهانه ریشه گویند، که این فاصله بین 2 تا 4 میلیمتر بسته به نوع جوش، زاویه ی شیار و استفاده از پشت بند متغیر است.

آماده سازی درز (4)a

 • جوشکاری دهانه ی ریشه با پشتبند و بدون پشتبند :

درصورت عدم استفاده از تسمه ی پشتبند، عدم ذوب ریشه خیلی مهم نیست، چون میتوان ریشه جوش را از پشت سنگ زده و جوش پشت را انجام داد.( مانند تصاویر صفحه بعد )

در این حالت دهانه ی ریشه کوچک در نظر گرفته میشود.

در جوشکاری با تسمه ی پشتبند، دهانه ریشه بازتر گرفته میشود تا قطعه ی پشتبند نیز خوب ذوب شود، چون در این حالت نمیتوان پشت جوش را سنگ زد و همچنین سوختن لبه های تیز مطرح نیست.

آماده سازی درز (5)a

 • جوشکاری دهانه ی ریشه با فیلر:

اگر برای جوشکاری و پر کردن فاصله از قطعه ی پرکننده (فیلر) کمک گرفته شود، این قطعه بصورت پشتبند عمل میکند، ولی قبل از جوشکاری طرف پشت آنرا باید سنگ زد تا از سالم و کافی بودن ذوب اطمینان حاصل شود.

آماده سازی درز (6)a

 • دو عامل زاویه شیار و باز بودن ریشه طوری به هم مربوط هستند که هم باید فضا برای ورود الکترود به داخل اتصال و ذوب صحیح ریشه کافی باشد و هم نیاز به فلز جوش اضافی نباشد.

آماده سازی درز (8)a

 • پیشانی ریشه :

با ایجاد یک سطح صاف به ارتفاع حدود 3 میلیمتر در ریشه ی جوش که پیشانی ریشه نامیده میشود، از سوختن لبه ی تیز در ریشه ی جوش جلوگیری میشود

درزa

 • پیشانی ریشه :

همچنین میزان حداکثری برای پیشانی ریشه وجود دارد تا در هنگام جوشکاری طرف دیگر، جوش طرف پشت با جوش اولین پاس در هم آمیزد و اتصال سالمی را تامین نماید.

آماده سازی درز (10)a

 • نکته ای در مورد پیشانی ریشه :

وقتی که از تسمه های پشتبند استفاده میشود، دیگر نباید ضخامتی برای پیشانی ریشه در نظر گرفت.

 • هم محوری درز:

لبه های درز باید قبل از جوشکاری از نظر هم راستایی و رعایت رواداری های مونتاژ درز کنترل شوند.

آماده سازی درز (11)a

 • تمیزی درز:

سطح درز باید از گرد و غبار، چربی و رطوبت پاک شود. این موضوع خصوصا روی آن سطوحی اهمیت دارد که باید ذوب شده و با فلز جوش الکترود در هم آمیزند. سطح هر پاس جوش قبل از جوشکاری پاس بعدی باید کاملا تمیز شود.

آماده سازی درز (12)a

مطالب مرتبط:

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به لینک های زیر مراجعه نمایید.

پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کیفیت اتصالات جوشی

پاورپوینت بازرسی جوش در سازه های فلزی

پاورپوینت راهنمای جوش و اتصالات جوشی

پاورپوینت کنترل کیفیت جوش

پاورپوینت اعوجاج پیچیدگی و تاب برداشتن در جوشکاری

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین عرب

کارشناس مهندسی عمران - دارای پروانه اجرا و نظارت از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - علاقه مند به شعر ، سینما و ادبیات - برای مشاوره در زمینه های اجرائی با این شماره تماس بگیرید :09154008845

نوشته های مرتبط