آسفالت سرد ؛ انواع و کاربردهای آن

آسفالت سرد (Cold Mix) به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط شوند.

آسفالت سرد از اختلاط سنگدانه‌ها با قیرهای محلول یا قیرآبه‌ها در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم می‌شود. زمان اختلاط با قیرابه می‌تواند مرطوب باشد ولی با قیرهای محلول، در دمای محیط و یا تحت اثر حرارت باید خشک شده باشد. آسفالت سرد را می‌توان در مسافت‌های زیاد حمل و سپس پخش کرد و یا آن را در کارگاه انبار نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد.

آسفالت سرد کارخانه‌ای:

آسفالت سرد کارخانه‌ای در کارخانه‌های ثابت و مرکزی آسفالت تهیه می‌شود و سپس برای پخش به محل مصرف حمل می‌شود.

اسفالت سرد

آسفالت سرد مخلوط در محل:

آسفالت سرد مخلوط در محل به دو روش زیر تهیه می‌شود:

الف- نوع مخلوط در محل که سنگدانه‌ها در کنار و امتداد راه ریسه شده و روی آن قیرپاشی می‌شود و سپس عمل اختلاط و پخش با گریدر یا وسایل نظیر آن انجام می‌گیرد.

ب- نوع مخلوط در کارگاه که عمل اختلاط قیر و سنگدانه‌ها در کارگاه‌های ثابت یا موقت انجام و مخلوط تهیه شده برای پخش به محل مصرف حمل می‌شود.

اسفالت سرد

کاربردهای آسفالت سرد:

  • آسفالت سرد در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط به کار میرود .
  • در قشر اساس آسفالتی برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین کاربرد دارد .

در صورت استفاده از آسفالت سرد در ترافیک سبک و متوسط، چنانچه در آینده بار ترافیک به سنگین تبدیل شود می توان آن را با آسفالت گرم روکش کرد.

  • مطالب مشابه :

پاورپوینت بازیافت گرم و سرد اسفالت

پاورپوینت سیر تا پیاز اسفالت

پاورپوینت آشنایی با اسفالت

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی