کنترل کیفیت مصالح (6)

کنترل کیفیت برخی از مصالح، به صورت کارگاهی

بسیاری از مصالح ساختمانی مورد استفاده در صنعت ساختمان دارای استانداردهای مناسب نبوده و از کیفیت مناسبی برای ساخت و ساز برخوردار نیستند که این امر منجر به کاهش عمر مفید ساختمان ها به کمتر از ۳۰ سال شده است.بالا بودن کیفیت مصالح مصرفی و نحوه بکارگیری آنها از جمله با اهمیت ‌ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت ‌و ساز محسوب می‌شوند. ادامۀ مطلب