تکنولوژی کفشک ستون (4)

تکنولوژی کفشک ستون Column Shoes

امروزه به دلایل متعدد و مشکلات خاص کارگاهی و حتی محدودیتهای زمانی مجبور به استفاده از تکنولوژی های خاصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی هستیم. یکی از این تکنولوژیها؛ کفشک ستون میباشد. این تکنولوژی یکی از راههای موثر و کاربردی برای اتصال ستون بتنی به فونداسیون میباشد. برای این اتصال از بولتهای پرمقاومت استفاده میشود .

ادامۀ مطلب