کتابخونه سئول (7)

کتابخانه ملی کره جنوبی

کتابخانه سئول ابتدا توسط ژنرال فرماندار کره در سال ۱۹۲۶ در زمان اشغال ژاپن ساخته شده‌است و به عنوان میراث فرهنگی شماره ۵۲ ثبت شده‌است. در ابتدا به عنوان مقر فرماندار کل کره مورد استفاده قرار گرفت. اکنون این ساختمان ثبت شده به عنوان یک دارایی فرهنگی، به یک کتابخانه با مجموعه ای از بیش از ۲۰۰،۰۰۰ کتاب تبدیل شده‌است. ادامۀ مطلب