اسفالت سرد (2)

آسفالت سرد ؛ انواع و کاربردهای آن

آسفالت سرد (Cold Mix) به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط شوند.

ادامۀ مطلب