هتل ونیز (2)a

فونداسیون سازه های ونیزی چگونه ساخته شده اند؟

چه طور میشود که یک شهر را بر روی آب بنا کرد ؟ شاید با تکنولوژی امروز این کار ساده به نظر برسد ، اما با تکنولوژی قرن ها پیش این کار چگونه در شهر ونیز انجام شده است ؟

ادامۀ مطلب