Snap483

کدام سازه برتری دارد؛سازه فولادی یاسازه بتنی؟

در مورد اینکه کدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان‌ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب‌های متفاوتی برای ما به همراه دارند. در ادامه به بررسی بیشتر این معیارهای موثر می پردازیم :

ادامۀ مطلب